Webinar De Dublinverordening: actuele ontwikkelingen en procederen in de praktijk

04 okt

AANMELDEN WEBINAR

In dit webinar gaan rechter Steffie van Lokven en advocaat Wil Eikelboom in op de meest besproken rechtsvragen in de zittingszaal, de relevante prejudiciële vragen die aanhangig en beantwoord zijn en de actuele zaaksoverstijgende discussies over de uitgangspunten van de Dublinverordening. Ook zal er met behulp van concrete voorbeelden worden verduidelijkt op welke wijze beroepsgronden adequaat kunnen worden onderbouwd, zodat u efficiënt(er) kunt procederen.

Er zal ruimschoots gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Docenten
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter bestuurs-, asiel- en vluchtelingenrecht, Rechtbank Limburg
mr. W. (Wil) Eikelboom, advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers 

Datum en tijd
Woensdag 4 oktober en donderdag 5 oktober van 14.00 tot 16.15 uur.
Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en de Werkgroep Rechtshulp aan vluchtelingen (WRV)
€ 324,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Niveau/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de cursus op locatie of correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen bij digitale deelname. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN WEBINAR