Webinar/flitscursus Afdelingsuitspraak inzake het arrest TQ

04 jul

AANMELDEN

Op 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie zich in het arrest TQ uitgesproken over de wijze waarop de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Terugkeerrichtlijn toepast op niet begeleide minderjarigen die niet in aanmerking komen voor een asielvergunning. Uit dit arrest volgt dat de staatssecretaris geen terugkeerbesluit mag opleggen zo lang er geen nader onderzoek is gedaan naar adequate opvang in het land van herkomst. 

In verschillende uitspraken hebben rechtbanken na het TQ arrest geoordeeld over de wijze waarop de staatssecretaris het arrest uitwerkte in de praktijk, waarbij verschillende vragen ter discussie stonden. Is de Nederlandse wet wel in lijn met de Terugkeerrichtlijn? En wat voor status heeft een niet begeleide minderjarige in afwachting van het nader onderzoek? 

Op 8 juni 2022 heeft de Afdeling uitspraak gedaan over dit onderwerp. In dit webinar wordt de uitspraak besproken en wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de praktijk. Uit de uitspraak volgen verschillende verplichtingen voor de staatssecretaris, maar uiteraard zijn er ook ‘losse eindjes’ waarover nagedacht moet worden. 

Tijdens de cursus is er volop ruimte voor vragen en uitwisseling van ideeën.  

Docenten
mr. dr. C.A.F.M. (Carolus) Grütters, onderzoeker Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit, Nijmegen
mr. A.C. (Andrea) Pool, advocaat bij DdH Advocaten, Arnhem

Datum en tijd
Maandag 4 juli 2022 van 10.00 tot 12.15 uur. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 146,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 156,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN