Webinar Hofjurisprudentie asiel: wat u niet leest in de samenvatting

06 okt

AANMELDEN WEBINAR

Wat leert recente Hofjurisprudentie over de Dublinverordening, de Kwalificatierichtlijn en de Gezinsherenigingsrichtlijn ons over de betekenis van gezinssamenstellingen? Hoe betrekt het Hof van Justitie documenten van UNHCR in de rechterlijke oordeelsvorming? Waarom zijn er over de Dublinverordening voornamelijk prejudiciële vragen uit Nederland en Italië aanhangig? En over opvolgende asielaanvragen uit Oostenrijk? 

In deze cursus staat recente Hofjurisprudentie in asielzaken centraal. Daarbij is vooral aandacht voor de standpunten van het Hof die u niet in de samenvatting terugleest, maar die wel van belang zijn voor de asielpraktijk. Gedurende drie uur bespreken we de asielrechtelijke Hofjurisprudentie van het afgelopen jaar aan de hand van zaaksoverstijgende aspecten. Met deze cursus houdt u de actualiteit bij én verdiept u uw kennis over het asielrecht.

Docenten
mr. dr. K.E. (Karen) Geertsema, Docent Rechtssociologie en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen
mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

Datum en tijd
Donderdag 6 oktober 2022 van 13.00 tot 16.30 uur. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 219,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 234,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR