Webinar Hofjurisprudentie asiel: wat u niet leest in de samenvatting

18 sep

AANMELDEN WEBINAR

In deze cursus staat recente Hofjurisprudentie in asielzaken centraal. Daarbij is er vooral aandacht voor de standpunten van het Hof die u niet in de samenvatting terugleest, maar die wel van belang zijn voor de asielpraktijk. De docenten bespreken de asielrechtelijke Hofjurisprudentie van het afgelopen jaar aan de hand van zaaksoverstijgende aspecten.

Aan bod komen onder meer uitspraken over de Dublinverordening, opvolgende aanvragen, de samenwerkingsplicht, de toelatingsgronden politieke overtuiging en gender, en openbare orde en intrekking.

Met deze cursus houdt u de actualiteit bij én verdiept u uw kennis over het asielrecht.

Docenten
mr. dr. K.E. (Karen) Geertsema, docent Rechtssociologie en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen
mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers

Datum en tijd
Maandag 18 september en dinsdag 19 september van 14.00 tot 16.15 uur.
Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. 

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV)
€ 342,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Punten

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR