Webinar De (nieuwe) Wet Inburgering

02 dec

AANMELDEN

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. De nieuwe wet zal gelden voor migranten die vanaf die datum moeten inburgeren. Wie vóór de inwerkingtreding inburgeringsplichtig is of dat nog wordt, blijft onder het oude stelsel vallen. In dit tweedelige webinar bespreken de docenten zowel het oude als het nieuwe inburgeringsstelsel en zoomen daarbij in op gelijkenissen en veranderingen. Zij nemen de knelpunten in beide stelsels met u door, bijvoorbeeld wat betreft de taaleisen, boetes en ontheffingsgronden. Wat betekenen die knelpunten voor statushouders, gezinsmigranten, Turkse onderdanen en andere groepen? Is het nieuwe stelsel een verbetering? En welke (creatieve) EU- en nationaalrechtelijke argumenten kunt u als advocaat inzetten als het tot een juridische procedure komt?
Na deze cursus bent u helemaal op de hoogte van beide inburgeringsstelsels en de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.

Docenten
mr. E.J.W. (Ellen) Nissen, promovenda Radboud universiteit Nijmegen en juridisch coördinator, Stichting Civic 
mr. E.E.M. (Eva) Bezem, advocaat Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers 

Datum en tijd
Donderdag 2 december van 14.00 tot 16.15 uur en vrijdag 3 december van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 286,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 306,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het asiel- en vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN