Webinar Medische verblijfsgronden

06 nov

AANMELDEN WEBINAR

In dit tweedelige webinar nemen de docenten u mee in de medische- en vreemdelingrechtelijke kaders die van belang zijn in verblijfsrechtelijke procedures op medische gronden. Aan de orde komen begrippen en de werkwijze die het BMA hanteert in het kader van artikel 64 Vw, en hoe BMA-adviezen te betwisten zijn. Ook wordt ingegaan op actuele jurisprudentie, onder meer de arresten van het EHRM inzake Paposhvilli en Savran, alsmede het arrest van het HvJEU inzake X. tegen Nederland en de lijn van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

U gaat ook zelf aan de slag met praktijksituaties. 

Docenten
Drs. E. (Evert) Bloemen, arts en trainer/adviseur bij Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
Mr. M.J.M. (Marjon) Ristra-Peeters, advocaat te Amsterdam

Datum en tijd
Maandag 6 november en dinsdag 7 november van 15.00 tot 17.15 uur. Let op: afwijkende tijden!
Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog twee weken beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten, leden van de rechterlijke macht, medewerkers procesvertegenwoordiging van de IND en andere juridische professionals die in hun praktijk ervaring hebben opgedaan met medische achtergronden in reguliere vreemdelingenzaken.

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 324,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Punten

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN WEBINAR