Webinar Openbare orde en inreisverbod

25 apr

AANMELDEN

In dit interactieve webinar worden in vier uur, verspreid over twee dagen, eerst de beginselen van het inreisverbod en het openbare ordebeleid uiteengezet. Daarbij komen onder meer de ongewenstverklaring en het inreisverbod aan bod, de glijdende schaal en het Unierechtelijke openbare ordecriterium. Vervolgens wordt de actuele nationale en Europese jurisprudentie behandeld, met name een aantal recente uitspraken van en prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over het begrip openbare orde en over het inreisverbod, bijvoorbeeld de vragen van de Afdeling van 9 september 20220, JV 2022/143 over de uitleg van het begrip "bijzonder ernstig misdrijf" bij de intrekking van een asielvergunning om redenen van openbare orde. Ook strafrechtelijke gevolgen van een inreisverbod komen aan de orde, zoals de arresten van het Hof Amsterdam van 19 september 2022 (o.a. JV 2022/210) en zal ook worden ingegaan op de toetsingswijze door de bestuursrechter en strafrechter tav het inreisverbod en de ongewenstverklaring. 

Dit webinar is zowel een opfriscursus als een actualiteitencursus. Na het volgen van de cursus weet u welk openbare ordecriterium in welke zaak van toepassing is en waarom, en welke argumenten daarin een rol (kunnen) spelen. Ook weet u hoe u het inreisverbod moet behandelen in uw zaak. Verder bent u weer helemaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Docenten
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist Afdeling Juridische Zaken, Ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
mr. M.F. (Marq) Wijngaarden, advocaat Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers, Amsterdam

Datum en tijd
Dinsdag 25 april en woensdag 26 april 2023 van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 303,68 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 324,48 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN