Webinar Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

16 jun

AANMELDEN

De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken zal ook dit voorjaar weer digitaal bijeen komen.

In deel I gaat prof. Kees Groenendijk in op de ontwikkeling van het Nederlandse migratierecht. Hij bespreekt daarbij onder meer de Europeanisering van het migratierecht, de strijd tussen een restrictieve en liberale insteek, en de ontwikkeling van het nationaliteitsrecht. Ook belicht hij het ontstaan en de uitgangspunten van de WRV. Deze excursie naar het verleden is bedoeld om context te geven aan het hedendaagse migratierecht en verwachte ontwikkelingen die van belang zijn voor de rechtspraktijk.

Verder is er in deel I aandacht voor Unieburgers en bijstand. Na een introductie van het fundamentele recht op vrij verkeer voor Unieburgers en hun sociale rechten schetsen de sprekers de ontwikkeling van de Nederlandse rechtspraktijk ten aanzien van EU-burgers en hun recht op bijstand. Daarbij wordt ingegaan op de Richtlijn 2004/38 (Verblijfsrichtlijn) en essentiële concepten zoals ‘werknemer’, ‘zelfstandige’ en ‘voldoende middelen van bestaan’. Ook de praktijk van bezwaar en beroep komt aan bod, met advies over bijvoorbeeld bewijsvergaring.

Deel II staat in het teken van de Europese ontwikkelingen in het migratierecht en de gevolgen voor de Nederlandse rechtspraktijk. Aniel Pahladsingh neemt de Europese ontwikkelingen van het afgelopen jaar voor zijn rekening en plaatst ze in een breder verband. Corrien Ullersma besteedt aandacht aan de Nederlandse ontwikkelingen.

Docenten
Deel I
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit, Nijmegen
mr. dr. D. (Dion) Kramer, universitair docent Vrije Universiteit, Amsterdam
mr. dr. J.B. (Jeremy) Bierbach, advocaat bij Franssen advocaten, Amsterdam
mr. J.S. (Janusz) Dobosz, advocaat te Zoetermeer

Deel II
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, jurist Raad van State, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten, Amsterdam

Datum en tijd
Woensdag 16 juni en donderdag 17 juni van 14.00 tot 16.15 uur. Dit webinar bestaat uit twee delen. Inschrijven is alleen voor de beide delen samen mogelijk. Het webinar wordt opgenomen, de opname is aansluitend nog een week beschikbaar voor de deelnemers. Als u verhinderd bent voor één van de delen, kunt u dit achteraf als video bekijken.

Kosten
€ 280,50 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 301,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

Het live webinar wordt via Zoom aangeboden. Als u Zoom niet wilt of kunt gebruiken, is het ook mogelijk rechtstreeks vanuit uw browser verbinding te maken. Dit kan een beperkend effect hebben op de functionaliteiten van het webinar. 

AANMELDEN