Zomerprogramma-videocursus Actualiteiten gezinsmigratie: het Chavez-verblijfsrecht vijf jaar na het arrest

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 10 mei 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 10 mei. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien van 11 juli t/m 22 augustus.

Het Unierecht, meer specifiek het verblijfsrecht van Unieburgers en/of hun familieleden, is continu in beweging. Dat geldt zeker voor het Chavez-verblijfsrecht. In deze videocursus wordt u bijgepraat over de laatste nationale en Europese ontwikkelingen op dit onderwerp. 

De docenten gaan in op de volgende vragen: is exact vijf jaar na het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 10 mei 2017 het verblijfsrecht voor derdelander ouders van een Unieburger kind zoals bedoeld in het arrest voldoende gerealiseerd? Welke mogelijkheden zijn er voor Chavez-ouders om zich permanent in Nederland te vestigen? Kunnen ook derdelanders-gezinsleden behalve de ouder aanspraak maken op een Chavez-verblijfsrecht? En welke samenhang is er tussen de vereisten van zorg- en/of opvoedingstaken en de afhankelijkheid tussen het kind en de derdelander ouder? 

NB
De ontwikkelingen rond de Gezinsherenigingsrichtlijn en art. 8 EVRM komen niet aan bod; daaraan wordt in een aparte videocursus aandacht besteed.

Docenten
mr. L. (Lisardo) Fernandez Ferreiro, stafjurist Rechtbank Amsterdam
mr. J. (Jorg) Werner, advocaat Noordstern Advocaten

Datum en tijd 
On demand van 11 juli t/m 22 augustus 2022

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 219,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 234,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Niveau: *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS