Zomerprogramma-videocursus Actualiteiten gezinsmigratie: de Gezinsherenigingsrichtlijn en art. 8 EVRM 2022

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 22 april 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 22 april. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien van 11 juli t/m 22 augustus.

Het vreemdelingenrecht is nooit saai en dat geldt zeker ook voor gezinsmigratie. Aan actualiteiten geen gebrek, daarom nemen de docenten u in deze videocursus mee door de ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau met betrekking tot onder meer inburgering, openbare orde, bewijs en beginselen. Dit wordt besproken aan de hand van de Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM, zowel in regulier kader als nareis.

In deze videocursus is er bijvoorbeeld ruim aandacht voor de ontwikkelingen in bewijs en bewijsnood in nareisprocedures, onder meer naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:245).  Verder bespreken we onder andere de jurisprudentie over de definitie van gezinsleden en het begrip ‘werkelijk gezinsleven’, en gaan we in op uitspraken over de belangenafweging in artikel 8 EVRM zaken.

NB: De ontwikkelingen rond het Chavez-verblijfsrecht en de Unieburgerrichtlijn komen niet aan bod; daaraan wordt in een aparte videocursus aandacht besteed.

Docenten
dr. M. (Mark) Klaassen, universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat te Amsterdam

Datum en tijd 
On demand van 11 juli t/m 22 augustus

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Kosten
€ 219,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 234,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Niveau: *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS