Zomerprogramma-videocursus Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU 2022

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 20 en 21 april 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 21 april. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien van 11 juli t/m 22 augustus.

Deze videocursus is bedoeld voor advocaten en andere praktijkjuristen die willen weten wat de implicaties voor de nationale rechtspraktijk zijn van de uitspraken waarin het Hof van Justitie begrippen in EU migratiewetgeving uitlegt. Welke onderwerpen aan bod komen, wordt bepaald door de uitspraken die het Hof van Justitie in het voorliggende jaar heeft gedaan. Geselecteerd wordt uit de jurisprudentie over het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), de langdurig ingezetenen- en gezinsherenigingsrichtlijn, het Associatierecht EEG-Turkije, de Terugkeerrichtlijn en de regels inzake de buitengrenzen. De uitspraken worden door de docenten besproken, in de context van eerdere uitspraken van het Hof van Justitie geplaatst en ingepast in het nationale rechtskader. 

Tijdens de videocursus besteden de docenten onder meer aandacht aan de verwijzingsplicht van de nationale rechter (CILFIT II), artikel 20 VWEU (intrekking nationaliteit en zorg minderjarige kind) en de Terugkeerrichtlijn (terugkeerbesluit en inreisverbod, o.m. de arresten Westerwaldkreis en JZ). Ook aan bod komen het voortgezet verblijf van slachtoffers van huiselijk geweld, het verlies van de langdurig ingezetenenstatus wegens afwezigheid uit de gastlidstaat en de standstill-verplichting in het Associatierecht EEG-Turkije.

Docenten
mr. dr. H. (Helen) Oosterom-Staples, senior onderzoeker en universitair docent Tilburg Universiteit
mr. A. (Aniel) Pahladsingh, senior jurist, afdeling juridische, zaken Ministerie van SZW en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 

Datum en tijd
On demand van 11 juli t/m 22 augustus 2022

Kosten
€ 292,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 312,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS