Zomerprogramma-videocursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 6 en 7 juli 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 7 juli. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien van 11 juli t/m 22 augustus.

In deze videocursus bespreken de docenten de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring. Aan bod komen onder meer het terugkeerbesluit: de grondslagen van bewaring voor illegaal verblijvende vreemdelingen, asielzoekers en Dublinclaimanten; het traject voorafgaand aan de bewaring; het detentieregime, lichter middel en het procesrecht.

De regels voor vreemdelingenbewaring worden steeds meer bepaald door het Unierecht. De invloed van de terugkeerrichtlijn en de opvangrichtlijn voor bewaring worden in dit webinar aan de hand van actuele nationale en Europese jurisprudentie besproken. Tevens besteden de docenten aandacht aan de consequenties van nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring die nog in werking moet treden.

Met deze videocursus voldoet u aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR*

Docenten
mr. J.F.M.J. (John) Bouwman, senior rechter Rechtbank Overijssel
mr. M.L. (Mirjam) van Riel, advocaat te Alkmaar

Datum en tijd
On demand van 11 juli tot en met 22 augustus

Kosten
€ 292,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 312,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau *** / Specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

* Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand
Indien een advocaat vreemdelingenpiket en / of bewaringszaken op basis van een toevoeging behandelt, dan dient hij jaarlijks een cursus Actualiteiten Vreemdelingenbewaring te volgen voor continuering van zijn inschrijving vreemdelingenpiket. De ‘Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring’ van Stichting Migratierecht Nederland kan worden opgegeven bij de Raad voor Rechtsbijstand om aan deze verplichting voor voortzetting te voldoen (Bijlage 1, punt 4 sub d inschrijvingsvoorwaarden RvR).

AANMELDEN VIDEOCURSUS