Zomerprogramma-videocursus Actualiteiten vreemdelingenbewaring

30 aug

AANMELDEN

Deze videocursus is een opname van het webinar van 25 en 26 juni. Aan bod komen de actualiteiten t/m datum 26 juni. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien t/m 31augustus. Aanmelden t/m vrijdag 30 augustus 17.00 uur.

In deze tweedelige videocursus bespreken de docenten de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring. Aan bod komen onder meer de grondslagen van bewaring voor legaal en illegaal verblijvende vreemdelingen, asielzoekers en Dublinclaimanten, en het traject voorafgaand aan de bewaring. Ook hoort u alles over het procesrecht dat sterk in ontwikkeling is vanwege de vrij recente vaststelling dat de bewaringsrechter verplicht is om ambtshalve te toetsen. Verder wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan de grensprocedure en aan het terugkeerbesluit en inreisverbod. Daarbij worden in ieder geval alle relevante uitspraken van de Afdeling en het Hof van Justitie van het afgelopen jaar besproken, samen met enkele interessante uitspraken van de rechtbanken.

Met dit webinar voldoet u aan de voorwaarden voor bewaring van de RvR*

Docenten
Mr. D. (David) Kuiper, senior adviseur Directie Juridische Zaken van de IND
Mr. S. (Sjoerd) Thelosen, advocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten

Datum en tijd
On demand van 1 juli tot en met 31 augustus

Kosten
€ 334,05 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)  
€ 356,93 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau *** / Specialisatie
4PO

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

* Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand
Indien een advocaat vreemdelingenpiket en / of bewaringszaken op basis van een toevoeging behandelt, dan dient hij jaarlijks een cursus Actualiteiten Vreemdelingenbewaring te volgen voor continuering van zijn inschrijving vreemdelingenpiket. De ‘Actualiteitencursus Vreemdelingenbewaring’ van Stichting Migratierecht Nederland kan worden opgegeven bij de Raad voor Rechtsbijstand om aan deze verplichting voor voortzetting te voldoen (Bijlage 1, punt 4 sub d inschrijvingsvoorwaarden RvR).

AANMELDEN