Zomerprogramma-videocursus Arrest K.L. – ‘Verwesterde vrouwen’? Vrouwen die zich vereenzelvigen met de fundamentele waarde van gelijkheid tussen vrouwen en mannen als ‘bepaalde sociale groep’ & Het belang van het kind

30 aug

AANMELDEN

Deze videocursus is een opname van het webinar van 4 juli. Aan bod komen de actualiteiten t/m 4 juli. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien t/m 31 augustus. Aanmelden t/m vrijdag 30 augustus 17.00 uur.

Op 11 juni 2024 heeft het Hof van Justitie in het arrest K.L. prejudiciële vragen beantwoord over de vervolgingsgrond “sociale groep” en over “het belang van het kind”.

De procedure gaat over twee jonge vrouwen uit Irak die toen ze hun asielaanvraag deden minderjarig waren en al lang in Nederland wonen. Deze vrouwen hebben aangevoerd dat ze dezelfde ideeën hebben ontwikkeld over “gendergelijkheid” als hun leeftijdsgenoten en vrienden met wie zij zijn opgegroeid en naar school zijn gegaan. Zij vrezen dat als ze terug moeten keren naar Irak, ze vanwege deze ideeën vervolgd zullen worden. Zij zeggen ook dat hun opvattingen over gendergelijkheid zo belangrijk zijn voor hun identiteit, dat ze hiervan geen afstand kunnen doen.

Het Hof heeft uitgelegd hoe in deze situatie moet worden beoordeeld of sprake is van vrees voor vervolging en op welke wijze rekening moet worden gehouden met het belang van het kind.

Beide docenten zijn betrokken geweest bij deze prejudiciële procedure en zullen toelichten wat hun verwachtingen waren en of deze zijn uitgekomen. In de flitscursus zullen zij, ieder vanuit hun eigen perspectief, een eerste analyse van het arrest delen.

* Kort na het arrest zijn de besluiten en vervolgens ook de beroepen ingetrokken, zodat de rechtbank die de vragen heeft gesteld geen inhoudelijke uitspraak meer zal doen in deze procedure.

Docenten
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter bestuurs-, asiel- en vluchtelingenrecht, Rechtbank Limburg
mr. B. (Bart) Toemen, advocaat bij Gelijk Advocaten Den Bosch

Datum en tijd
On demand tot en met 31 augustus

Kosten
 € 167,02 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
 € 178,46 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN