Zomerprogramma-videocursus Europese ontwikkelingen op het gebied van grenzen, asiel en migratie

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 20 mei 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 20 mei. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien van 11 juli t/m 22 augustus.

In twee uur tijd neemt Tineke Strik, lid van het Europees Parlement en de LIBE Commissie (Civil Liberties, Justice and Home Affairs) en tevens hoogleraar burgerschap en migratierecht, de Europese ontwikkelingen op het gebied van asiel en migratie met u door. Daarbij gaat ze in op de inhoud en het besluitvormingsproces van de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor een “New Pact” op het gebied van asiel en migratie en op het wetsvoorstel voor wijziging van de Terugkeerrichtlijn. Het nieuwe pact benadrukt ook het belang van samenwerking met derde landen: welke veranderingen kunnen we daar verwachten en wat zijn de mensenrechtelijke vraagstukken daarbij? Naast de Pact-voorstellen liggen sinds kort nieuwe voorstellen op tafel om de Schengenregelgeving ingrijpend aan te passen, en om uitzonderingen toe te staan in het asielsysteem als er sprake is van ‘ínstrumentalisatie’ door een derde land. Ook deze voorstellen zal Strik toelichten. Op het gebied van de legale migratie gaat ze in op de recentelijk aangenomen herziene Blauwe Kaart richtlijn, en op de verwachte wijzigingen in de Langdurig Ingezetenen Richtlijn en Single Permit richtlijn. Daarnaast bespreekt Strik de uitvoeringspraktijk, met name het punt van de handhaving: wat is het antwoord op schendingen van de EU-regels, met name gelet op de aanhoudende rapporten over pushbacks aan de buitengrenzen door lidstaten en de rol van Frontex? Hoe vervult de Commissie haar toezichthoudende taak? 

Na deze update bent u op de hoogte van de belangrijkste Europese ontwikkelingen die van invloed zijn op het Nederlandse beleid en doorwerken in de Nederlandse asiel- en migratierechtspraktijk

Docenten
mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, hoogleraar Burgerschap en Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen en lid Europees Parlement

Datum en tijd
On demand van 11 juli tot en met 22 augustus

Kosten
€ 146,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 156,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS