Zomerprogramma-videocursus Afdelingsuitspraak inzake het arrest TQ

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar/flitscursus van 4 juli 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 4 juli 2022. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien t/m 22 augustus.

Op 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie zich in het arrest TQ uitgesproken over de wijze waarop de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Terugkeerrichtlijn toepast op niet begeleide minderjarigen die niet in aanmerking komen voor een asielvergunning. Uit dit arrest volgt dat de staatssecretaris geen terugkeerbesluit mag opleggen zo lang er geen nader onderzoek is gedaan naar adequate opvang in het land van herkomst. 

In verschillende uitspraken hebben rechtbanken na het TQ arrest geoordeeld over de wijze waarop de staatssecretaris het arrest uitwerkte in de praktijk, waarbij verschillende vragen ter discussie stonden. Is de Nederlandse wet wel in lijn met de Terugkeerrichtlijn? En wat voor status heeft een niet begeleide minderjarige in afwachting van het nader onderzoek? 

Op 8 juni 2022 heeft de Afdeling uitspraak gedaan over dit onderwerp. In deze videocursus wordt de uitspraak besproken en wordt stilgestaan bij de gevolgen voor de praktijk. Uit de uitspraak volgen verschillende verplichtingen voor de staatssecretaris, maar uiteraard zijn er ook ‘losse eindjes’ waarover nagedacht moet worden. 

Docenten
mr. dr. C.A.F.M. (Carolus) Grütters, onderzoeker Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit, Nijmegen
mr. A.C. (Andrea) Pool, advocaat bij DdH Advocaten, Arnhem

Datum en tijd
On demand van 11 juli tot en met 22 augustus

Kosten
€ 146,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 156,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS