Zomerprogramma-videocursus Opvolgende asielaanvragen na het arrest LH: stand van zaken en onbenutte kansen

22 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 9 mei 2022. Aan bod komen de actualiteiten t/m 9 mei. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien van 11 juli t/m 22 augustus.

Op 10 juni 2021 heeft het Hof van Justitie in het arrest LH bepaald dat er geen verschil mag worden gemaakt tussen eerste en opvolgende asielaanvragen als het gaat om de waardering van documenten en de samenwerkingsplicht. Het arrest lijkt duidelijk, maar een jaar later blijkt dat er sprake is van aanzienlijke divergentie in de jurisprudentie. De docenten bespreken de actuele uitspraken en brengen in herinnering wat de reden was voor het stellen van de prejudiciële vragen. 

Door deze videocursus krijgt u een beter begrip van het arrest. Het biedt u handvatten om te procederen in opvolgende procedures; ook mogelijkheden die vooralsnog onbenut zijn gebleven worden besproken. 

Docenten
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter asiel Rechtbank Oost-Brabant
mr. A. (Angelina) van Kampen, consulent Asielprocedure, Landelijk Bureau VluchtelingenWerk Nederland

Datum en tijd
On demand van 11 juli tot en met 22 augustus

Kosten
€ 146,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 156,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS