Zomerprogramma-videocursus Opvolgende asielaanvragen: nieuwe ronde, nieuwe kansen? 

31 aug

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 25 juni. Aan bod komen de actualiteiten t/m 25 juni 2021. Deze videocursus is deel van ons zomerprogramma en te zien t/m 31 augustus.

Videocursus over uitspraak HvJEU, 10 juni 2021, C-921/19, ECLI:EU:C:2021:478

Op 10 juni deed het Hof van Justitie EU een baanbrekende uitspraak over de beoordeling van documenten in HASA-zaken, naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rb Den Haag, zp Den Bosch. In de uitspraak oordeelt het Hof dat documenten die in een opvolgende asielaanvraag worden overgelegd niet automatisch kunnen worden geweigerd als nova wanneer de authenticiteit van de documenten niet kan worden vastgesteld of de bron niet is te achterhalen. De beoordeling van de overgelegde documenten mag niet anders zijn dan in de eerste asielprocedure. De lidstaat heeft ook in opvolgende procedures een samenwerkingsplicht met de asielzoeker bij de beoordeling van relevante elementen van zijn opvolgende asielaanvraag; volgens het Hof is er geen verschil tussen de eerste en opvolgende procedures in de manier waarop de IND aan die plicht invulling moet geven.

In deze videocursus wordt de uitspraak geanalyseerd en geven de docenten aan wat deze kan betekenen voor opvolgende asielaanvragen.

Rechter Steffie van Lokven, voorzitter van de MK van rechtbank Den Bosch die de prejudiciële vragen stelde, bespreekt de reden om naar het HvJEU te verwijzen in het algemeen en in deze zaak in het bijzonder. Ook gaat zij in op de verwachtingen die het arrest wekt, en of deze terecht zijn. Volgens Van Lokven ontslaat het arrest advocaten en hun cliënten niet van de plicht om te onderbouwen waarom de opvolgende aanvraag inhoudelijk moet worden behandeld en moet worden ingewilligd. De einduitspraak van de rechtbank in de zaak is na 25 juni gedaan.

De Commissie Strategisch Procederen van VluchtelingenWerk Nederland was ook betrokken bij de verwijzing. Voorzitter van de Commissie, Sadhia Rafi vertelt over de rol en werkwijze van de Commissie, en geeft haar visie op het arrest en de mogelijkheden die het biedt om het roer om te gooien bij de beoordeling van opvolgende asielaanvragen.

Docenten
mr. drs. S. (Steffie) van Lokven, senior rechter asiel Rechtbank Oost-Brabant
mr. S. (Sadhia) Rafi, voorzitter Commissie Strategisch Procederen en manager afdeling Expertise, VluchtelingenWerk Nederland

Datum en tijd
On demand tot en met 31 augustus 2021

Kosten
€ 143,- voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 153,- voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader.

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academisch geschoolde professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau *** / Specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na deelname aan het webinar én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS