Informatie cursussen en bijeenkomsten

Stichting Migratierecht Nederland is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen en bijeenkomsten in het kader van de PO (onderhoud vakbekwaamheid).

Stichting Migratierecht Nederland organiseert drie soorten cursussen die inspelen op verschillende behoeften: de WRV-bijeenkomsten, werkcursussen en actualiteitencursussen.

Het doel van Stichting Migratierecht Nederland is om aan advocaten en andere academisch geschoolde professionals specialistische kennis boven het basisniveau over te dragen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de advocaten, die de cursussen van het WRV-netwerk volgen, de basisvaardigheden van de advocatuur en de basiskennis voor het specialisme van het migratierecht op een adequaat niveau beheersen.

 

WRV-bijeenkomsten
De WRV-bijeenkomst vindt tweemaal per jaar plaats in juni en december. Advocaten wordt een overzicht gegeven van de stand van het recht en de belangrijkste actualiteiten. Er is plaats voor ongeveer 200 deelnemers.

Werkcursussen
In een werkcursus wordt één onderwerp diepgaand behandeld. De opzet is kleinschalig met maximaal dertig cursisten per cursus.

Actualiteitencursussen
Over terugkerende onderwerpen als Vreemdelingenbewaring, Gezinsmigratie, Bestuursrecht en Europeesrechtelijke actualiteiten wordt vier maal per jaar een kleinschalige cursus georganiseerd: de actualiteitencursus.