Jaarverslag 2019 - Migratieweb

De databank
In de databank Migratieweb wordt juridische informatie over het reguliere vreemdelingenrecht en aanverwante rechtsgebieden beschikbaar gesteld aan professionals en andere belangstellenden. Vooral praktijkjuristen, zoals rechtshulpverleners en medewerkers van de rechterlijke macht, en wetenschappers gebruiken Migratieweb. Aan enkele universiteiten hebben ook studenten toegang tot Migratieweb.
Gebruikers van Migratieweb hebben toegang tot meer dan 47.000 redactioneel verrijkte documenten. In 2019 zijn er meer dan 3.700 nieuwe documenten toegevoegd. Het grootste deel van de documenten betreft jurisprudentie. De databank bevat ook wet- en regelgeving, parlementaire stukken en literatuur. De redactie van Migratieweb bestaat uit juristen. Zij selecteren de relevante documenten en voorzien die van trefwoorden, kernbegrippen, een samenvatting en links naar andere documenten. Deze metadata maakt het mogelijk om snel de context en de relevantie van een document te beoordelen.

Ontwikkelingen en resultaten in 2019
Ter verrijking van de databank verzoekt Stichting Migratierecht Nederland (SMN) advocaten om relevante, niet gepubliceerde uitspraken te delen. Dit heeft eraan bijgedragen dat in 2019 opnieuw honderden interessante uitspraken in Migratieweb werden opgenomen, die (nog) niet elders waren gepubliceerd. Ook plaatste de redactie weer enkele aan het migratierecht gerelateerde masterscripties, die zijn beoordeeld met een 8 of hoger.
In 2019 is SMN verdergegaan met de ontwikkeling van het nieuwe Migratieweb, dat eind mei 2018 live is gegaan. Er is een nieuwe coördinator Migratieweb in dienst getreden. De plannen voor de toekomst zijn opnieuw op een rijtje gezet. De belangrijkste wijzigingen in 2019 waren de verbetering van de zoekfunctionaliteit en de aanvang van een grote upgrade van het onderliggende systeem. De laatste heeft aanzienlijke vertraging opgelopen maar zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 voltooid zijn.
Naast een technische verbetering zijn we in 2019 ook gestart met het werken aan een inhoudelijke verbetering. Intern hebben we besproken wat voor functionaliteiten een meerwaarde kunnen opleveren voor de gebruikers. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van de feedback van enkele gebruikers.

TERUG