Jaarverslag 2020 - Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Het tijdschrift
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken in het nationale en internationale migratierecht en aanverwante onderwerpen als het nationaliteitsrecht en de Wet arbeid vreemdelingen. Uitspraken worden voorzien van trefwoorden, een samenvatting en, waar relevant, een annotatie. JV is te lezen op papier, op Migratieweb*, op www.migratierecht.nl en in een app. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) geeft JV samen met Sdu uit. Het redactiesecretariaat is ondergebracht bij SMN.

*Om de link naar Migratieweb te kunnen gebruiken, dient u ingelogd te zijn op Migratieweb. Heeft u geen toegang dan kunt u een hier een proefaccount aanvragen. 

Ontwikkelingen en resultaten in 2020
In 2020 is Jet van Gijn, rechter bij de rechtbank Amsterdam teruggekeerd in de redactie van JV. Wegens de coronamaatregelen heeft de redactie sinds het voorjaar digitaal via teams vergaderd. Een verwachte terugloop in jurisprudentie bleef uit, dus er was voldoende kopij. Aan het eind van het jaar deed zich een wisseling van de wacht voor bij de Sdu. Remco Ram volgde Peter Frissen op als mede-uitgever bij de Sdu. In het eerste half jaar hadden we goede ondersteuning van Denzel, een HBO-student die een half jaar stage liep, waarbij wordt aangetekend dat het een hele uitdaging is om op afstand (coronamaatregelen) stagiairs te begeleiden. Helaas hebben wij het in de tweede helft van 2020 zonder stagiair moeten doen.
In 2020 verschenen er zestien afleveringen. In totaal publiceerden we 222 uitspraken in JV waarvan 94 met annotatie. Dat zijn er weer iets meer dan in 2019 en brengt het percentage geannoteerde uitspraken weer op ongeveer 40%. De helft van de noten werd geschreven door wetenschappers, een derde door de advocatuur en de rest door andere personen werkzaam in het migratierecht. Met 129 uitspraken vormt de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State de hoofdmoot van de gepubliceerde uitspraken in JV.

De redactie van JV werd in 2020 gevormd door:

  • Gerben Dijkman, advocaat bij Pieters advocaten te Utrecht
  • Jet van Gijn, rechter bij de Rechtbank Amsterdam
  • Tesseltje de Lange, Hoogleraar Europees migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Manfred Petsch, senior jurist IND Procesvertegenwoordiging
  • Sadhia Rafi, senior consulent, VluchtelingenWerk Nederland
  • Marcel Reurs, advocaat te Amsterdam (voorzitter)
  • Gerd Westendorp, SMN (redactiesecretaris)

 

Migratie Annotatiewedstrijd 2020
In 2020 vond de tweede editie plaats van de Migratie Annotatiewedstrijd. Er zijn zeven inzendingen binnengekomen. De jury, bestaande uit P.R. Rodrigues (hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden), E.J. van Keken (rechter, Rechtbank Noord-Holland) en M.A.G. Reurs (advocaat, Everaert Advocaten en voorzitter redactie JV), boog zich over de inzendingen en koos een winnaar: Pien Offerhaus en Carina van Os, studenten aan de Universiteit Leiden. Zij wonnen de Annotatiewedstrijd met hun annotatie bij EHRM 5 mei 2020, M.N. e.a. t. België. De annotatie werd geprezen om de excellente inhoud, welke voorzag in een diepgaande analyse waarin de uitspraak werd geplaatst in de context van zowel jurisprudentie van het EHRM als van het HvJEU. De uitreiking vond digitaal plaats in verband met de corona-maatregelen, de deelnemers en de door hun genodigden waren via een live verbinding aanwezig. De annotatie is gepubliceerd in de eerste aflevering van JV 2021.

TERUG