Jaarverslag 2020 - Migratieweb

De databank
In de databank Migratieweb wordt juridische informatie over het reguliere vreemdelingenrecht, het asielrecht op hoofdlijnen en aanverwante rechtsgebieden beschikbaar gesteld aan professionals en andere belangstellenden. Vooral praktijkjuristen, zoals rechtshulpverleners, medewerkers van de rechterlijke macht en wetenschappers gebruiken Migratieweb. Ook hebben aan enkele universiteiten (rechten)studenten toegang tot Migratieweb.

Gebruikers van Migratieweb hebben toegang tot meer dan 35.000 redactioneel verrijkte documenten. In 2020 zijn er bijna 2.000 nieuwe documenten toegevoegd, waarvan ongeveer de helft jurisprudentie. De databank bevat ook wet- en regelgeving, parlementaire stukken en literatuur. De redactie van Migratieweb bestaat uit juristen. Zij selecteren de relevante documenten en voorzien die van trefwoorden, kernbegrippen, een samenvatting en links naar andere documenten. Deze metadata maakt het mogelijk om snel de context en de relevantie van een document te beoordelen.

Ontwikkelingen en resultaten in 2020
Ter verrijking van de databank verzoekt Stichting Migratierecht Nederland (SMN) advocaten om relevante, niet gepubliceerde uitspraken te delen. Ook in 2020 zijn er opnieuw honderden interessante uitspraken in Migratieweb opgenomen, die (nog) niet elders waren gepubliceerd. Ook plaatste de redactie weer enkele aan het migratierecht gerelateerde masterscripties, die zijn beoordeeld met een 8 of hoger.

In 2019 is een aanvang gemaakt met een grote upgrade van het onderliggende systeem. Deze ontwikkeling heeft wat vertraging gehad, maar is in januari 2020 voltooid. Door deze upgrade werkt het zoeksysteem sneller en is deze up-to-date. In 2020 zijn voorts voornamelijk systeemupdates en bugfixes uitgevoerd, evenals kleine wijzigingen zoals uitbreiding van abonnementsvormen en de toevoeging van een document met veelgestelde vragen en contactgegevens. Verder hebben er geen grote ontwikkelingen aan het systeem plaatsgevonden.

Corona is ook van invloed geweest op het redactiewerk aan Migratieweb, maar omdat het een digitaal product betreft heeft de eindgebruiker hier relatief weinig van gemerkt. De redacteuren hebben vanaf maart 2020 grotendeels gewerkt vanuit huis.

In april 2020 hebben we een gebruikersonderzoek, door middel van een enquête, gedaan. De bedoeling was om op korte termijn een vervolgonderzoek te doen door het inrichten van een panel. Vanwege de coronamaatregelen en beperkte capaciteit binnen SMN is dit echter uitgesteld. De deelnemers die zich bereid hebben verklaard hieraan deel te nemen zijn hier reeds van op de hoogte gesteld.

TERUG