Jaarverslag 2020 - Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) bevordert de uitwisseling van kennis en informatie tussen advocaten, wetenschappers en andere deskundigen op het terrein van het vreemdelingenrecht. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) voert het secretariaat van de WRV. In 2020 waren 434 advocaten, rechtshulpverleners, onderzoekers en andere deskundigen lid. Dat is een forse terugval ten opzichte van 2019, toen waren 459 mensen lid.

We hebben bij de opzeggende leden nagevraagd wat de reden is. Veelal verliet men de advocatuur geheel of koos men voor een andere specialisatie. Deze opzeggingen en het gebrek aan nieuwe aanwas is ons inziens een duidelijk signaal dat de sociale advocatuur het moeilijk heeft.

Het lidmaatschap geeft toegang tot onze online kennisdatabank Migratieweb en de Vragendienst. Tevens ontvangen leden de tijdschriften Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Asiel- & Migrantenrecht. Leden kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen.
Het volgen van de ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht door lidmaatschap van de WRV is een deskundigheidseis die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de inschrijving voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket en vreemdelingenbewaring.

TERUG