Jaarverslag 2021 - Voorwoord

Het jaar 2021 is ondanks alle uitdagingen, wegens de COVID-pandemie en de zware belasting van de medewerkers, dankzij de grote inspanningen van het team voor SMN goed verlopen. Ook hebben we de mogelijkheden voor innovatieve uitbreiding van onze activiteiten verder verkend. 

Het grillige verloop van de COVID-pandemie zorgde ervoor dat bijna al onze bijeenkomsten en cursussen in 2021 online waren. Gezien het succes van onze webinars en de veelal positieve feedback die we daarop hebben ontvangen, zijn we voornemens onze cursussen grotendeels online te blijven aanbieden. Daarnaast zullen we, als dat maar enigszins haalbaar is, jaarlijks een aantal grotere bijeenkomsten, zoals de bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken en mogelijk ook andere initiatieven op het terrein van de Stichting, op locatie organiseren. 

Tenslotte merk ik nog op dat het ook in 2021 goed gelukt is een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kennis van het migratierecht door:

  • kwalitatief hoogwaardige artikelen te publiceren in de A&MR;
  • zoveel mogelijk richtinggevende uitspraken te selecteren en publiceren in de JV, waarvan 32% werd geannoteerd; 
  • de vragen gesteld aan de Vragendienst te beantwoorden; 
  • Migratieweb up to date te houden;
  • cursussen (webinars) aan te bieden met uiteenlopende onderwerpen van belang binnen het migratierecht.

Mocht het jaarverslag aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan verneem ik die graag. Ik wens u veel leesplezier.

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter van het bestuur

TERUG