Cursusagenda

Cursussen, bijeenkomsten en webinars

07 okt

Webinar Actualiteiten Hofjurisprudentie asiel

2 PO NOvA. Interactief webinar waarin aandacht voor de standpunten van het Hof die u niet in de samenvatting terugleest, maar die wel van belang zijn voor de asielpraktijk.

11 okt

Webinar De Dublinverordening: actuele ontwikkelingen en procederen in de praktijk

4 PO NOvA. Interactief webinar in twee delen. Wilt u succesvoller optreden in Dublinzaken? Rechter Steffie van Lokven en advocaat Wil Eikelboom geven gerichte tips.

28 okt

Webinar Actualiteiten Gezinsmigratie: Chávez verblijfsrecht en andere onderwerpen

5PO NOvA. Interactief webinar in twee delen. In deel I bijzondere aandacht voor Chávez en Unieburgers; in deel II staan de Gezinsherenigingsrichtlijn, art 8 EVRM en nareis centraal.

09 nov

Webinar Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU

4 PO NOvA. Interactief webinar in twee delen waarin alle relevante uitspraken uit Luxemburg van dit jaar worden besproken.

17 nov

Webinar Actualiteiten vreemdelingenbewaring (17 en 18 november)

4 PO NOvA. Interactief webinar in twee delen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring.

22 nov

Webinar Actualiteiten vreemdelingenbewaring (22 en 23 november)

4 PO NOvA. Interactief webinar in twee delen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring.

02 dec

Webinar De (nieuwe) Wet Inburgering

4 PO NOvA. Interactief webinar bestaand uit twee delen

08 dec

Webinar De vreemdeling in sociale zekerheidsland

4 PO NOvA. Interactief webinar in twee delen over sociale zekerheid en vreemdelingen. Aan bod komen onder meer de Koppelingswet, de bijstand, de WMO, toeslagen, de AOW en de WW.

Videocursussen on demand

31 okt

Videocursus Associatierecht EEG-Turkije

3PO NOvA. Videocursus on demand.

31 dec

Videocursus over migratierecht: Vreemdelingenrecht voor arbeidsrechtadvocaten

1PO NOvA. Videocursus on demand voor arbeidsrechtadvocaten.

31 dec

Videocursus over migratierecht: Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten

1PO NOvA. Videocursus on demand voor strafrechtadvocaten.

31 dec

Videocursus over migratierecht: Het Handvest van de Europese Unie

1PO NOvA. Videocursus on demand.