Cursussen en bijeenkomsten

26 jun

Inreisverbod***

Utrecht. 4 PO NOvA. Sinds de Terugkeerrichtlijn in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving is geïmplementeerd wordt de praktijk met nieuwe en gecompliceerde kwesties geconfronteerd.

06 jul

Openbare orde***

Amsterdam. 4 PO NOvA. De gevolgen van schendingen van de openbare orde door een vreemdeling kunnen groot zijn.

10 sep

Actualiteiten Jurisprudentie Hof van Justitie EU***

Amersfoort. 4 PO NOvA. De docenten bespreken alle relevante uitspraken uit Luxemburg en plaatsen deze in een breder Unierechtelijk kader.