Over ons

Stichting Migratierecht Nederland (SMN) is een kennisinstituut op het vlak van het reguliere vreemdelingenrecht en aanpalende rechtsgebieden. De stichting is eind 2014 opgericht en heeft de activiteiten van de afdeling migratierecht van Forum, Instituut voor multiculturele ontwikkelingen overgenomen. SMN is gevestigd in Amsterdam.

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel jurisprudentie en andere informatie over de rechtspositie van migranten aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden beschikbaar te stellen. Voorts heeft de stichting het doel om advocaten en andere juristen, die rechtshulp verlenen aan migranten op te leiden en op te komen voor de rechtspositie van migranten in Nederland en, voor zover relevant, de Europese Unie. SMN schift en selecteert juridische informatie, verrijkt die en maakt die gemakkelijk toegankelijk voor wie in het migratierecht werkt of zich ervoor interesseert. Dit gebeurt onder meer door het voeden van een digitale database, het uitgeven van vaktijdschriften, het organiseren van bijscholing voor advocaten en het voeren van het secretariaat van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Over alle producten en diensten van SMN vindt u meer informatie op deze site. 

Netwerk

Stichting Migratierecht Nederland werkt samen met personen en organisaties die hetzelfde doel nastreven. Medewerkers van de stichting beschikken niet alleen over inhoudelijke expertise en ervaring met kennismanagement, zij onderhouden ook een uitgebreid netwerk van deskundigen. Hierdoor weten zij wat er speelt en wat eraan komt in de rechtshulp aan migranten. Zij kunnen praktijk en wetenschap bij elkaar brengen en uitwisseling tussen, bijvoorbeeld, de advocatuur en de rechterlijke macht faciliteren.

Jaarverslagen
Vanaf 2019 publiceren wij onze jaarverslagen alleen op het internet. In het jaarverslag 2021 informeren wij u over de activiteiten van de stichting en de belangrijkste actualiteiten in het (reguliere) vreemdelingenrecht in het betreffende jaar. U kunt dit jaarverslag benaderen en lezen via Jaarverslag 2021.

Archief

 

Beleidsplan 2020 - 2021

Meer informatie over de doelen die Stichting Migratierecht Nederland zich heeft gesteld vindt u in het beleidsplan 2020 - 2021