Asiel- & Migrantenrecht

Los (studenten)jaarabonnement
Asiel- & Migrantenrecht is een vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers en wetenschappers in het migratierecht. Het bevat besprekingen van belangrijke uitspraken, diepgravende analyses, interviews en kronieken over zowel het reguliere vreemdelingenrecht als het asielrecht.

Column - Ron (DT&V), 'Start van een toekomst in het land van herkomst' - A&MR 2022/5
Redactioneel - Kees Groenendijk, 'Arbeidsmigratie naar Nederland' - A&MR 2022/5

Meer publicaties.

Migratieweb

Abonnementen Migratieweb
Op Migratieweb vindt u alle relevante rechtspraak, wet- en regelgeving, parlementaire stukken, adviezen en rapporten. Voorzien van handige samenvattingen en trefwoorden. Ook noten uit Jurisprudentie Vreemdelingen-recht en artikelen uit Asiel- & Migrantenrecht verschijnen in deze databank. Via een mailinglijst wordt u geïnformeerd over nieuwe informatie op Migratieweb.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht geeft een betrouwbaar overzicht van de actuele nationale en Europese jurisprudentie. Het blad bestrijkt het reguliere vreemdelingenrecht, het asielrecht en aanpalende onderwerpen. Uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en, zo nodig, op de praktijk toegesneden annotaties.

Vragendienst

ZOMERSTOP
De Vragendienst heeft een zomerstop van vrijdag 15 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022. Tijdens de zomerstop worden uw vragen niet beantwoord en ingestuurde vragen worden niet in behandeling genomen. Vragen die na 31 augustus 2022 worden ingestuurd, nemen wij in behandeling.

Voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, relaties met een IP-range PLUS abonnement en Migratierecht-strippenkaart houders is er een juridische vragendienst. Zij kunnen per e-mail of via het vragendienstformulier zaakgerelateerde vragen over het (internationaal) migratierecht en aanverwante onderwerpen voorleggen aan medewerkers van Stichting Migratierecht Nederland.