Vragendienst

Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) kunnen gebruikmaken van de vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland.

Als lid van de WRV kunt u per e-mail zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de vragendienst. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De vragen worden beantwoord door de bij Stichting Migratierecht Nederland werkzame juristen. Professor Pieter Boeles is per 1 januari 2020 gestopt met de beantwoording van de inkomende vragen. 

Uw vraag dient betrekking te hebben op het (internationaal) migratierecht of een aanverwant onderwerp. U wordt verzocht uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en eventuele relevante stukken mee te sturen. Graag in de mail ook een telefoonnummer vermelden, waarop u te bereiken bent in het geval overleg nodig is.

Nadat de vragendienst uw mail heeft ontvangen, krijgt u eerst bericht dat uw vraag in behandeling wordt genomen en ontvangt u doorgaans binnen één week antwoord op uw vraag.