Vragendienst

WINTERSTOP VRAGENDIENST: Van 21 december 2020 tot 8 januari 2021 is de Vragendienst gesloten. Vragen die opgestuurd worden in deze periode zullen niet worden beantwoord.

Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), organisaties die een IP-range PLUS abonnement en geïnteresseerden die een Migratierecht-strippenkaart bij ons afnemen, kunnen gebruikmaken van de Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland.

Als abonnee kunt u per e-mail zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. De vragen worden beantwoord door de bij Stichting Migratierecht Nederland werkzame juristen.  

Uw vraag dient betrekking te hebben op het (internationaal) migratierecht of een aanverwant onderwerp. U wordt verzocht uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en eventuele relevante stukken geanonimiseerd mee te sturen. 

Nadat de vragendienst uw e-mail heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Over het algemeen krijgt u binnen vijf werkdagen een eerste reactie op uw vraag.