Vragendienst

Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en organisaties die een IP-range PLUS abonnement en geïnteresseerden die een Migratierecht-strippenkaart bij ons afnemen, kunnen gebruikmaken van de Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland.

ZOMERSTOP
De Vragendienst heeft een zomerstop van vrijdag 15 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022. Tijdens de zomerstop worden uw vragen niet beantwoord en ingestuurde vragen worden niet in behandeling genomen. Vragen die na 31 augustus 2022 worden ingestuurd, nemen wij in behandeling.

Als abonnee kunt u via het vragendienstformulier of per e-mail zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. De vragen worden beantwoord door de bij Stichting Migratierecht Nederland werkzame juristen.  

Uw vraag dient betrekking te hebben op het (internationaal) migratierecht of een aanverwant onderwerp. U wordt verzocht uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en eventuele relevante stukken geanonimiseerd mee te sturen. 

Nadat de vragendienst uw e-mail heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Over het algemeen krijgt u binnen vijf werkdagen een eerste reactie op uw vraag.