Vragendienst

Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), organisaties die een IP-range PLUS abonnement hebben en geïnteresseerden die een Migratierecht-strippenkaart bij ons afnemen, kunnen gebruikmaken van de Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland.

Als abonnee kunt u via het vragendienstformulier of per e-mail zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. De vragen worden beantwoord door de bij Stichting Migratierecht Nederland werkzame juristen.  

Uw vraag dient betrekking te hebben op het (internationaal) migratierecht of een aanverwant onderwerp. U wordt verzocht uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en eventuele relevante stukken geanonimiseerd mee te sturen. 

Nadat de vragendienst uw e-mail heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Over het algemeen krijgt u binnen vijf werkdagen een eerste reactie op uw vraag.