Vragendienst

Leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) kunnen gebruikmaken van de vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland.

Als lid van de WRV kunt u per e-mail zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de vragendienst. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De vragen worden beantwoord door de bij Stichting Migratierecht Nederland werkzame juristen. Ook professor Pieter Boeles beantwoordt een deel van de inkomende vragen.

Uw vraag dient betrekking te hebben op het (internationaal) migratierecht of een aanverwant onderwerp. U wordt verzocht uw vraag zo duidelijk mogelijk te formuleren en eventuele relevante stukken mee te sturen. Graag in de mail ook een telefoonnummer vermelden, waarop u te bereiken bent in het geval overleg nodig is.

Nadat de vragendienst uw mail heeft ontvangen, krijgt u eerst bericht dat uw vraag in behandeling wordt genomen en ontvangt u doorgaans binnen één week antwoord op uw vraag.