Vragendienstformulier

Wat is de nationaliteit van uw cliënt en, indien van toepassing, van de gezinsleden?
Wat is de juridische status van uw cliënt en, indien van toepassing, van de gezinsleden? (Bijvoorbeeld: mijn cliënt had een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, maar deze is ingetrokken.)
In welke juridische fase wendt u zich tot de Vragendienst? Is er al een voornemen / besluit / rechtbankuitspraak? Vergeet niet dit geanonimiseerd te sturen naar vragendienst@stichtingmigratierecht.nl.
Wat is er aan de hand? Vermeld ook relevante achtergrondinformatie (familierelaties, persoonlijke omstandigheden van uw cliënt, bewijsmiddelen, verlening, verlenging, intrekkingsdata, enzovoorts). Indien van toepassing: op welke wettelijke bepaling is de beslissing van de IND gebaseerd?
Omschrijf mogelijke oplossingen waar u zelf al over heeft nagedacht.
Omschrijf in een aantal zinnen zo concreet mogelijk uw vraag.