Team

Tisanja Abali

Mr. Tisanja Abali is coördinator van de kennisdatabank Migratieweb. Ook beantwoordt zij vragen die aan de vragendienst worden voorgelegd. Voorheen werkte Tisanja bij FORUM. Zij studeerde internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit.

 

 

Busra Acikgoz Busra Acikgoz werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij heeft haar bachelor European Law School afgerond en doet momenteel de masters European and International Law en Staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit.

 

 

Bernice BoermansMr. drs. Bernice Boermans is cursuscoördinator bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij programmeert alle onderwijsactiviteiten, zowel de cursussen in het kader van de PO (onderhoud vakbekwaamheid) als de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Eerder was Bernice projectleider en juridisch hulpverlener bij FairWork en werkte zij met ongedocumenteerden bij onder meer het Wereldhuis in Amsterdam en als zelfstandig trainer. Bernice studeerde internationaal recht en Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Heleen de Jonge van Ellemeet

Mr. drs. Heleen de Jonge van Ellemeet is directeur bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij heeft de dagelijkse leiding en is o.m. betrokken bij de cursusorganisatie en de redactie van Migratieweb. Eerder was Heleen o.a. gerechtsauditeur bij de Hoge Raad der Nederlanden, onderzoeker bij Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, bestuurslid bij Amnesty International Nederland en rechter-plaatsvervanger. Heleen studeerde Nederlands recht en culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en Université Paris-Sorbonne.

 

Karen GeertsemaMr. dr. Karen Geertsema is redactiesecretaris van Asiel & MIgrantenrecht. Zij is tevens werkzaam als docent aan de Vrije Universiteit en verbonden aan Hamerslag & van Haren advocaten. Karen is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar de rechterlijke toetsing in het asielrecht. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

Eva HilbrinkMr. dr. Eva Hilbrink werkt als juridisch specialist voor de vragendienst. Eva is tevens verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ze onderzoek verricht op het gebied van systematische rechtspraakanalyse. Zij is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar argumentatiepatronen in de rechtspraak van het EHRM en het HvJEU in migratiezaken en werkte als universitair docent aan de VU en de Universiteit van Amsterdam. Zij studeerde strafrecht aan de Universiteit Leiden.

 

Misha JansMisha Jans werkt als stagiair bij Stichting Migratierecht Nederland, waarbij hij vooral bezig is met Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en de kennisdatabank Migratieweb. Hij studeerde Public International Law aan de Universiteit Leiden en studeert nu International Migration and Refugee Law aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 
 
 
 
 

Nejra KalkanMr. Nejra Kalkan is secretaris van de Commissie Meijers, de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht. Hiervoor werkte Nejra als senior beleidsmedewerker in het Europees Parlement met name op het gebied van burgerechten, justitie en binnenlandse zaken en internationale handel. Voordien was Nejra werkzaam bij KWF Kankerbestrijding en heeft ze het Humanity in Action Lantos Fellowship gedaan in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bij het Comité voor Buitenlandse zaken in Washington D.C. Nejra studeerde Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Nadia den OudenNadia den Ouden werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit en doet de master International Migration and Refugee Law en de master Philosophy of Law and Governance aan de Vrije Universiteit.

 

 

Ellie SpreeuwEllie Spreeuw is secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Met alle praktische vragen kunt u bij Ellie terecht. Voorheen was zij commercieel medewerker / backoffice bij SKA consultants.

 

 

Dide Swarte

Dide Swarte werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze is op dit moment de bachelor Rechtsgeleerdheid aan het afronden en wil daarna de master Public International Law gaan doen.

 

 

Gerd WestendorpMr. Gerd Westendorp is redacteur van Migratieweb, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op de jurisprudentie. Voorts is Gerd redactiesecretaris van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en beantwoordt hij vragen via de vragendienst. Voorheen werkte Gerd bij FORUM. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.