Team

Klik hier voor onze VACATURES.

Tisanja Abali

 

Mr. Tisanja Abali is senior redacteur Migratieweb. Ook beantwoordt zij vragen die aan de vragendienst worden voorgelegd. Voorheen werkte Tisanja bij FORUM. Zij studeerde internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit.

 

Eva BergerEva Berger werkt als junior redactiesecretaris bij Asiel&Migrantenrecht. Zij studeerde Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam en volgt momenteel de master International Migration and Refugee Law aan de Vrije Universiteit. Tevens is zij werkzaam als Juridisch Begeleider bij VluchtelingenWerk.

 

 

Bernice BoermansMr. drs. Bernice Boermans is cursuscoördinator bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij programmeert alle onderwijsactiviteiten, zowel de cursussen in het kader van de PO (onderhoud vakbekwaamheid) als de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Eerder was Bernice projectleider en juridisch hulpverlener bij FairWork en werkte zij met ongedocumenteerden bij onder meer het Wereldhuis in Amsterdam en als zelfstandig trainer. Bernice studeerde internationaal recht en Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Ritha van den BurgRitha van den Burg werkt als secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij ondersteunt met name de cursuscoördinator. Voor vragen en informatie over de cursussen kunt u bij haar terecht. Voorheen werkte zij bij Stichting NCDO.

 

 

Azar Eskandari Azar Eskandari werkt als junior redacteur bij Stichting Migratierecht Nederland. Voorheen werkte Azar bij VluchtelingenWerk Nederland in Amsterdam. Zij studeerde rechten in Iran en momenteel is zij bezig met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.

 

 

Karen GeertsemaMr. dr. Karen Geertsema is redactiesecretaris van Asiel & MIgrantenrecht. Zij is tevens werkzaam als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan Hamerslag & van Haren advocaten. Karen is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar de rechterlijke toetsing in het asielrecht. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

Nejra KalkanMr. Nejra Kalkan is secretaris van de Commissie Meijers, de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht. Hiervoor werkte Nejra als senior beleidsmedewerker in het Europees Parlement met name op het gebied van burgerechten, justitie en binnenlandse zaken en internationale handel. Voordien was Nejra werkzaam bij KWF Kankerbestrijding en heeft ze het Humanity in Action Lantos Fellowship gedaan in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bij het Comité voor Buitenlandse zaken in Washington D.C. Nejra studeerde Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Henny van de Mortel

Henny van de Mortel is vanaf 1 maart 2019 directeur van Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de dagelijkse leiding en geeft in overleg met team en bestuur richting aan het beleid. Henny heeft ruime ervaring als leidinggevende in het sociaal-maatschappelijk veld. De laatste drie jaar als regiomanager in de Geestelijke gezondheidszorg.

 

Nadia den OudenNadia den Ouden werkt als junior redacteur Migratieweb en als coördinator Vragendienst bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit en doet de master International Migration and Refugee Law en de master Philosophy of Law and Governance aan de Vrije Universiteit.

 

 

Mr. Chretienne Peeters is coördinator van de kennisbank Migratieweb. Voorheen heeft ze gewerkt als jurist bij Vluchtelingenwerk, als hoor- en beslismedewerker bij de IND en als senior juridisch medewerker bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Haarlem. Ze studeerde rechtsgeleerdheid en International Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht.

 

 

Ellie SpreeuwEllie Spreeuw is secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Met alle praktische vragen kunt u bij Ellie terecht. Voorheen was zij commercieel medewerker / backoffice bij SKA consultants.

 

 

Dide Swarte

Dide Swarte werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Universiteit Leiden en start in september met de master Public International Law aan de Universiteit Leiden.

 

 

Elisabet SzakacsElisabet Szakacs loopt stage bij de Commissie Meijers en ondersteunt de secretaris met haar (juridische) werkzaamheden. Ze heeft rechten gestudeerd in Frankfurt op Viadrina European University en heeft haar eerste staatsexamen afgerond. Ze heeft zich gespecialiseerd in International strafrecht. Op dit momemt is zij bezig met de afronding van haar master International Migration and Refugee Law aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

Gerd WestendorpMr. Gerd Westendorp is redacteur van Migratieweb, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op de jurisprudentie. Voorts is Gerd redactiesecretaris van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en beantwoordt hij vragen via de vragendienst. Voorheen werkte Gerd bij FORUM. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

 

 

Esther WolthuisMr. Esther Wolthuis werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze is tevens werkzaam als onderzoeker bij het Centre for Children's Rights Amsterdam. Esther studeerde Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam.