Team

Vacature Junior Redacteur

Tisanja Abali

 

Mr. Tisanja Abali is senior redacteur Migratieweb. Ook beantwoordt zij vragen die aan de vragendienst worden voorgelegd. Voorheen werkte Tisanja bij FORUM. Zij studeerde internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit.

 

 Bernice BoermansMr. drs. Bernice Boermans is cursuscoördinator bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij programmeert alle onderwijsactiviteiten, zowel de cursussen in het kader van de PO (onderhoud vakbekwaamheid) als de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Eerder was Bernice projectleider en juridisch hulpverlener bij FairWork en werkte zij met ongedocumenteerden bij onder meer het Wereldhuis in Amsterdam en als zelfstandig trainer. Bernice studeerde internationaal recht en Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Julia BoychukJulia Boychuk werkt als stagiair bij Stichting Migratierecht Nederland, waarbij zij zich vooral bezig houdt met Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en de kennisdatabank Migratieweb. Zij studeert rechten aan de Hanzehogeschool in Groningen en start in september met haar pre-master aan de Vrije Universiteit.

 

 

Karen GeertsemaMr. dr. Karen Geertsema is redactiesecretaris van Asiel & MIgrantenrecht. Zij is tevens werkzaam als docent aan de Vrije Universiteit en verbonden aan Hamerslag & van Haren advocaten. Karen is aan de Vrije Universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar de rechterlijke toetsing in het asielrecht. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

Nejra KalkanMr. Nejra Kalkan is secretaris van de Commissie Meijers, de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht. Hiervoor werkte Nejra als senior beleidsmedewerker in het Europees Parlement met name op het gebied van burgerechten, justitie en binnenlandse zaken en internationale handel. Voordien was Nejra werkzaam bij KWF Kankerbestrijding en heeft ze het Humanity in Action Lantos Fellowship gedaan in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bij het Comité voor Buitenlandse zaken in Washington D.C. Nejra studeerde Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Henny van de Mortel

Henny van de Mortel is vanaf 1 maart 2019 directeur van Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de dagelijkse leiding en geeft in overleg met team en bestuur richting aan het beleid. Henny heeft ruime ervaring als leidinggevende in het sociaal-maatschappelijk veld. De laatste drie jaar als regiomanager in de Geestelijke gezondheidszorg.

 

 

Nadia den OudenNadia den Ouden werkt als junior redacteur Migratieweb en als coördinator Vragendienst bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit en doet de master International Migration and Refugee Law en de master Philosophy of Law and Governance aan de Vrije Universiteit.

 

 

Mr. Chretienne Peeters is coördinator van de kennisbank Migratieweb. Voorheen heeft ze gewerkt als jurist bij Vluchtelingenwerk, als hoor- en beslismedewerker bij de IND en als senior juridisch medewerker bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Haarlem. Ze studeerde rechtsgeleerdheid en International Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht.

 

 

Ellie SpreeuwEllie Spreeuw is secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Met alle praktische vragen kunt u bij Ellie terecht. Voorheen was zij commercieel medewerker / backoffice bij SKA consultants.

 

 

Dide Swarte

Dide Swarte werkt als junior redacteur Migratieweb bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze is op dit moment de bachelor Rechtsgeleerdheid aan het afronden en wil daarna de master Public International Law gaan doen.

 

 

Gerd WestendorpMr. Gerd Westendorp is redacteur van Migratieweb, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op de jurisprudentie. Voorts is Gerd redactiesecretaris van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en beantwoordt hij vragen via de vragendienst. Voorheen werkte Gerd bij FORUM. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.