Team

Klik hier voor onze VACATURES.

Tisanja AbaliMr. Tisanja Abali is senior redacteur Migratieweb. Ook beantwoordt zij vragen die aan de vragendienst worden voorgelegd. Voorheen werkte Tisanja bij FORUM. Zij studeerde internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit. 

 

 

Bernice BoermansMr. drs. Bernice Boermans is cursuscoördinator bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij programmeert alle onderwijsactiviteiten, zowel de cursussen in het kader van de PO (onderhoud vakbekwaamheid) als de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Eerder was Bernice projectleider en juridisch hulpverlener bij FairWork en werkte zij met ongedocumenteerden bij onder meer het Wereldhuis in Amsterdam en als zelfstandig trainer. Bernice studeerde internationaal recht en Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Ritha van den BurgRitha van den Burg werkt als secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij ondersteunt met name de cursuscoördinator. Voor vragen en informatie over de cursussen kunt u bij haar terecht. Voorheen werkte zij bij Stichting NCDO.

 

 

Hannah HelminkMr. Hannah Helmink beantwoordt vragen die gesteld worden via de Vragendienst van Stichting Migratierecht Nederland. Hannah is docent bestuurs(proces)recht en Europees recht aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarvoor was zij werkzaam als advocaat bij o.m. Van Schie Advocaten te Nijmegen en als docent-onderzoeker aan de Vrije Universiteit, Sectie Migratierecht te Amsterdam. Hannah studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en volgde een duale Master ‘Migratierecht in internationaal - en bestuursrechtelijk perspectief’ aan de Nijmegen Law School van de Radboud Universiteit te Nijmegen. 

 

Willem HuttenMr. drs. Willem Hutten is secretaris van de Commissie Meijers, de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal Vreemdelingen-, Vluchtelingen- en Strafrecht. Hiervoor was hij werkzaam als docent migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als juridisch medewerker bestuursrecht bij de Rechtbank Midden-Nederland.

 

 

Tamara KargTamara Karg maakt als stagiaire deel uit van de Commissie Meijers. Ze houdt zich vanaf april als Academic Intern German Liaison bezig met onderzoek en vertalingen. Naast haar stage studeert ze International Technology Law aan de Vrije Universiteit, waar ze zich verdiept in privacy en gegevensbescherming.

 

Henny van de Mortel

Henny van de Mortel is vanaf 1 maart 2019 directeur van Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de dagelijkse leiding en geeft in overleg met het team en het  bestuur van de stichting richting aan het beleid. Henny heeft ruime ervaring als leidinggevende in het sociaal-maatschappelijk veld. De laatste drie jaar als regiomanager in de Geestelijke gezondheidszorg.

 

 

Nadia den OudenNadia den Ouden werkt als junior redacteur Migratieweb en als coördinator Vragendienst bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond aan de Vrije Universiteit en doet de master International Migration and Refugee Law en de master Philosophy of Law and Governance aan de Vrije Universiteit.
 

 

Mr. Chretienne Peeters is coördinator van de kennisbank Migratieweb. Voorheen heeft ze gewerkt als jurist bij Vluchtelingenwerk, als hoor- en beslismedewerker bij de IND en als senior juridisch medewerker bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Haarlem. Ze studeerde rechtsgeleerdheid en International Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht.

 

 

Ellie SpreeuwEllie Spreeuw is secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Met alle praktische vragen kunt u bij Ellie terecht. Voorheen was zij commercieel - en backofficemedewerker bij SKA consultants.

 

 

Gerd Westendorp

Mr. Gerd Westendorp is redacteur van Migratieweb, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op de jurisprudentie. Voorts is Gerd redactiesecretaris van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en beantwoordt hij vragen via de vragendienst. Eind 2019 maakt Gerd als secretaris deel uit van het bestuur van de Stichting FRI. Voorheen werkte Gerd bij FORUM. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.

 

 

Esther WolthuisMr. Esther Wolthuis werkt als junior redacteur Migratieweb en junior redactiesecretaris Asiel- & Migrantenrecht bij Stichting Migratierecht Nederland. Ze is tevens werkzaam als onderzoeker bij het Centre for Children's Rights Amsterdam. Esther studeerde Internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en aan de Universiteit van Amsterdam.