Team

Klik hier voor onze VACATURES

Tisanja AbaliMr. Tisanja Abali is senior redacteur Migratieweb. Ook beantwoordt zij vragen die aan de vragendienst worden voorgelegd. Voorheen werkte Tisanja bij FORUM. Zij studeerde internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit. 

 

 

Jasper van Berckel Smit is als projectmedewerker van de Commissie Meijers verantwoordelijk voor zowel het praktische als het inhoudelijke werk van de Commissie ten aanzien van het project 'Safeguarding the Rule of Law in the European Union'. Naast het werk bij de Commissie is Jasper promovendus bij de Amsterdam Law School (UvA). Hij doet onderzoek binnen het internationaal vluchtenlingenrecht en Europees migratierecht. Voorheen werkte Jasper als junior docent aan dezelfde faculteit, nadat hij daar zijn master in International and European Law had afgerond.

 

Bernice BoermansMr. drs. Bernice Boermans is cursuscoördinator bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij programmeert alle onderwijsactiviteiten, zowel de cursussen in het kader van de PO (onderhoud vakbekwaamheid) als de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Eerder was Bernice projectleider en juridisch hulpverlener bij FairWork en werkte zij met ongedocumenteerden bij onder meer het Wereldhuis in Amsterdam en als zelfstandig trainer. Bernice studeerde internationaal recht en Spaans aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Ritha van den BurgRitha van den Burg werkt als secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij ondersteunt met name de cursuscoördinator. Voor vragen en informatie over de cursussen kunt u bij haar terecht. Voorheen werkte zij bij Stichting NCDO.

 

 

Petra Werkman is redactiesecretaris voor het juridisch vakblad Asiel- en Migrantenrecht (A&MR). Voorheen werkte zij als juridisch medewerker bij het Juridisch Loket. Ook was zij eerder betrokken bij VluchtelingenWerk. Ze studeerde internationaal recht, specialisme mensenrechten, aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Irina KosarevaIrina Kosareva werkt als secretaresse bij Stichting Migratierecht Nederland. Zij ondersteunt onder andere de directeur en beheert de abonnementen. Ze studeerde MSc Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en BSc Staatsrecht aan Omsk State Universiteit.

 

 

Henny van de MortelHenny van de Mortel is vanaf 1 maart 2019 directeur van Stichting Migratierecht Nederland. Ze heeft de dagelijkse leiding en geeft in overleg met het team en het bestuur van de stichting richting aan het beleid. Henny heeft ruime ervaring als leidinggevende in het sociaal-maatschappelijk veld. Ze heeft onder andere gewerkt als regiomanager in de Geestelijke gezondheidszorg.

 

 

Mr. Chretienne Peeters is coördinator van de kennisbank Migratieweb. Voorheen heeft ze gewerkt als jurist bij Vluchtelingenwerk, als hoor- en beslismedewerker bij de IND en als senior juridisch medewerker bij de vreemdelingenkamer van de rechtbank Haarlem. Ze studeerde rechtsgeleerdheid en International Publiekrecht aan de Universiteit Utrecht.

 
 

 

Barbara Safradin is als secretaris van de Commissie Meijers verantwoordelijk voor zowel het praktische als het inhoudelijke werk van de commissie. Daarnaast werkt ze mee aan het schrijven van commentaren en vertegenwoordigt ze de commissie bij bijeenkomsten en hoorzittingen. Voorheen heeft Barbara gewerkt bij Stichting Academie van de Stad als projectmanager en als onderzoeker en docent Europees Recht bij de Universiteit Utrecht. Ze studeerde Europees Recht en heeft de onderzoeksmaster Legal Research afgerond aan de Universiteit Utrecht. 

 

Gerd WestendorpMr. Gerd Westendorp is redacteur van Migratieweb, waarbij hij zich in het bijzonder toelegt op de jurisprudentie. Voorts is Gerd redactiesecretaris van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en beantwoordt hij vragen via de vragendienst. Eind 2019 maakt Gerd als secretaris deel uit van het bestuur van de Stichting FRI. Voorheen werkte Gerd bij FORUM. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht.