Asiel- & Migrantenrecht

Het tijdschrift Asiel- & Migrantenrecht (A&MR) informeert lezers over ontwikkelingen in het nationale en internationale recht en beleid op het vlak van het vluchtelingenrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. A&MR richt zich op advocaten, andere rechtshulpverleners, rechters, wetenschappers, ambtenaren en politici. A&MR bevat onder meer besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, beleidsoverzichten en analyses van nieuwe wet- en regelgeving. Het vakblad biedt zowel inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk als overzicht op hoofdlijnen, reflectie en een forum voor discussie.

A&MR verschijnt tien keer per jaar. Het is een gezamenlijke uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en VluchtelingenWerk Nederland. De redactie van A&MR wordt gevormd door professionals uit de rechtshulpverlening en de wetenschap. Voorzitter van de redactie is prof. mr. Lieneke Slingenberg. De redactie bepaalt het redactionele beleid en waarborgt de redactionele en inhoudelijke kwaliteit van A&MR.

Wilt u publiceren in A&MR, dan kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris, Petra Werkman. Het verdient aanbeveling met de redactiesecretaris te overleggen, voordat u een artikel inzendt.

De in A&MR geplaatste jurisprudentie, regelgeving, beleidsstukken en artikelen worden opgenomen in de databank Migratieweb*. 
*Om de artikelen in Migratieweb te kunnen lezen, dient u ingelogd te zijn op Migratieweb. Heeft u geen toegang dan kunt u een hier een proefaccount aanvragen. 

Colofon, auteursinformatie en contactgegevens A&MR

Open access publicaties A&MR