Annotatiewedstrijd

Migratie Annotatiewedstrijd 2020

Jaarlijks kan Stichting Migratierecht Nederland, in samenwerking met Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV), een prijs uitreiken aan een student die een heldere en interessante annotatie heeft geschreven bij een aan het migratierecht gerelateerde uitspraak. De prijs is bedoeld ter aanmoediging van het kritisch bestuderen van rechterlijke uitspraken op het vlak van migratie. 
Deelname aan de annotatiewedstrijd staat open voor alle studenten aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit, die zich in de masterfase van hun opleiding bevinden.
De annotatie moet betrekking hebben op een uitspraak van de Nederlandse rechter, het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of toezichthoudende comités op de mensenrechtensituaties. De geannoteerde uitspraak moet na september 2018 zijn gedaan.
De annotatie moet goed gestructureerd zijn, inzicht geven in het belang van de uitspraak voor de rechtspraktijk en de uitspraak in de context plaatsen van (ontwikkelingen in) het betreffende rechtsgebied.
De annotatie mag in het Nederlands of het Engels worden geschreven. De annotatie mag een lengte hebben van maximaal 2000 woorden (marge van 10%), inclusief voetnoten. Begin met een korte inleiding, die aangeeft waar de noot over gaat.

Annotaties kunnen tot 1 november per mail worden ingezonden aan het secretariaat, via annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl. Is de annotatie in het kader van een vak aan de universiteit geschreven dan moet dit in de begeleidende mail worden vermeld.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury van drie personen, die als wetenschapper, advocaat, rechter of vanuit een andere functie over een brede kennis van het migratierecht beschikken. Ten minste één jurylid is tevens lid van de redactie van JV.
De prijsuitreiking vindt in december plaats tijdens de jaarlijkse WRV-bijeenkomst. De beste annotatie wordt beloond met een bedrag van € 750,- en zal worden gepubliceerd in het eerste nummer van JV van het volgende jaar. Deelnemers gaan akkoord met redactionele wijzigingen in hun annotatie voor eventuele plaatsing in JV. Er kunnen ook een tweede en een derde prijs worden uitgereikt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migration Case Note Contest 2020

Each Year, The Dutch Association for Migration Law, in cooperation with Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV), can award a prize to a student who wrote a clear and interesting case note on a court ruling related to migration law. The aim of the price is to encourage critical reading of court rulings.
Students who are studying at a Dutch or foreign university and who are in their masters of their education are allowed to join he contest.
The case note must concern a ruling of a Dutch court, the European Court of Human Rights, The European Court of Justice or supervisory committees on human rights situations (like the Committee Against Torture, or the Committee on the Rights of the Child). The date of the ruling must be between September 2018 and the present.
The case note should be well-structured and clarify the importance of the ruling for the current field of migration law. The case note should place the judgment in the context of the developments in the field of migration law.
The case note must be written in Dutch or English and can't exceed 2000 words (10% margin), including footnotes. Start with a short introduction, which explains what the note is about.

The case note must be handed in before the 1st of November, by sending it to the secretariat at annotatiewedstrijd@stichtingmigratierecht.nl. If the case note has been written for a university course and has been evaluated, this must be noted in the accompanying e-mail.
The award ceremony will be in December. The winning annotation will be rewarded with € 750,- and will be published in the first edition of JV in the following year. The participants agree with editorial changes if their annotation is published in JV. It is also possible that a second and third price will be awarded.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annotatiewedstrijd 2019

Tijdens de jaarlijkse WRV-bijeenkomst die plaatsvond op 3 december 2019, is door jurylid Erna van Keken de eerste prijs overhandigd aan Anna Cleuters, student aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Vrije Universiteit Amsterdam. De jury prees Cleuters vanwege het actuele en originele onderwerp, gezinsmigratie, de bondigheid en ook Cleuters moed om stelling te nemen en een eigen mening te vormen in haar annotatie. Cleuters heeft haar annotatie geschreven bij de uitspraak ve18002842. Nieuwsgierig geworden naar de annotatie? Deze is gepubliceerd in de eerste editie van JV in 2020 en is te lezen op www.migratieweb.nl (JV 2020/1, ve18002842).