Annotatiewedstrijd

Tijdens de jaarlijkse WRV-bijeenkomst die plaatsvond op 3 december 2019, is door jurylid Erna van Keken de eerste prijs overhandigd aan Anna Cleuters, student aan de Radboud Universiteit en Vrije Universiteit. De jury prees Cleuters vanwege het actuele en originele onderwerp, gezinsmigratie, de bondigheid en ook Cleuters moed om stelling te nemen en een eigen mening te vormen in haar annotatie. Cleuters heeft haar annotatie geschreven bij de uitspraak ve18002842. Nieuwsgierig geworden naar de annotatie? Deze wordt gepubliceerd in de eerste editie van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) aankomend jaar.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Jury-rapport

The jury took into account inter alia:

Actuality, originality, structure, conciseness, scientific justification, authenticity, courageousness and whether the case note is interesting and suitable for publication in the JV.

The jury would like to give Irina Csender an honorable mention. Irina Csender wrote a case note at the case C-661/17, M.A. and Others, from the Court of Justice of the European Union on the 23rd of January 2019. She has made a brave choice for an very actual and original subject, regarding the Brexit. Brave, because there is no reference material. Besides, the Case Note is concise and well written. The discussion of the legal framework is comprehensive, which makes the case note readable as a substantive publication. Because of the subject, it is hard for the writer to take her own position in the case note. Therefore, the case note is primarily an interesting drawing up and analysis of the concerning decision of the European Court of Justice.

The winner of the contest, Anna Cleuters, has written a case note at the judicial decision of the Council of State on the 18th of July 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2366. She has chosen an actual and original subject, regarding family reunification. Her case note was also concise. And she also showed courage in her case note by taking a position and by giving her own opinion. The jury has chosen Cleuters as the winner, because the authenticity and her opinion are an important part of the case note. Her opinion, which is contrary to the decision of the Counil of State, has a scientific justification, is critical, but not inappropriate. The opinion shows the writers impartial and objective view. Therefore, the jury thinks that the case note is interesting for the readers of JV and suitable.

The jury consisted of: Erna van Keken, LLM, senior lawyer administrative law, Court Noord-Holland, Marcel Reurs, LLM, laywer at Everaert Advocaten and prof. dr. Peter Rodrigues, professor of Immigration Law at Leiden University. 

----------------

De jury heeft onder meer gelet op:

Juryraport

Actualiteit, originaliteit, structuur, bondigheid, wetenschappelijke onderbouwing, eigen inbreng, moed en het belang van de bruikbaarheid van de betreffende annotatie voor de lezers van JV.

Daarbij wil de jury Irina Csender een eervolle vermelding geven. Irina Csender heeft een annotatie geschreven bij C-661/17, M.A. e.a., van het Hof van Justitie EU op 23 januari 2019. Zij heeft een zeer actueel, origineel en moedig onderwerp gekozen, met betrekking tot de Brexit. Moedig omdat er geen sprake is van referentiemateriaal. Verder is de annotatie bondig en goed geformuleerd weergegeven. Het juridisch kader wordt compleet besproken en hierdoor is de annotatie als zelfstandige publicatie leesbaar. Door het onderwerp leent de annotatie zich wat minder voor een eigen standpunt, zodat het vooral een boeiende inventarisatie en analyse van de betreffende uitspraak van het Hof van Justitie van de EU betreft.

Onze winnaar, Anna Cleuters, heeft een annotatie geschreven bij de uitspraak die de Raad van State op 18 july 2018 deed, ECLI:NL:RVS:2018:2366. Anna Cleuters heeft eveneens een actueel en origineel onderwerp gekozen, met betrekking tot gezinshereniging en deze bondig weergegeven. Bij haar is ook sprake van moed, namelijk met betrekking tot het feit dat zij stelling durft te nemen en zij zich ten aanzien van de te bespreken uitspraak een duidelijke eigen mening vormt. Zij is als winnaar gekozen omdat deze eigen inbreng en mening een belangrijk onderdeel vormt van de annotatie. De mening, die afwijkt van die van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, is bovendien wetenschappelijk onderbouwd, doorwrocht kritisch, maar niet ongepast strijdbaar en geeft blijk van een neutrale en objectieve blik. Hierdoor lijkt ons de annotatie voor de lezers van JV interessant en goed bruikbaar.

De jury bestond uit: mr. Erna van Keken, senior rechter bestuursrecht bij de rechtbank Haarlem, mr. Marcel Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten en prof. dr. Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden.