Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Dit tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) publiceert over het reguliere vreemdelingenrecht en over het asiel- en vluchtelingenrecht. Tevens is jurisprudentie opgenomen over onder meer nationaliteitswetgeving, de Wet Arbeid Vreemdelingen en internationale regelgeving. De uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en, indien nodig, annotaties.

JV verschijnt 16 keer per jaar op papier en als app via Stapp. JV is een gezamenlijke uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en Sdu Uitgevers. Het redactiesecretariaat is gevestigd bij Stichting Migratierecht Nederland.

De redactie van JV wordt gevormd door:

  • Prof. mr. H. Battjes, hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Mr. G.J. Dijkman, advocaat bij Pieters advocaten, Utrecht
  • Mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State
  • Mr. ir. M. Petsch, senior jurist bij IND Procesvertegenwoordiging
  • Mr. S. Rafi, senior consulent, VluchtelingenWerk Nederland
  • Mr. M.A.G. Reurs, advocaat, Everaert Advocaten te Amsterdam (voorzitter)
  • Mr. N.M. van Waterschoot, senior rechter bij Rechtbank Amsterdam
  • Mr. G.E.W. Westendorp, Stichting Migratierecht Nederland (redactiesecretaris)
 
Beschikt u over een uitspraak die naar uw oordeel geschikt is voor publicatie in JV, dan verzoekt de redactie u deze te sturen naar de redactiesecretaris.
 

De digitale databank Migratieweb bevat alle uitspraken en noten die vanaf 2003 in JV zijn gepubliceerd en een deel van de jurisprudentie die in de periode van 1998 tot 2003 in JV is gepubliceerd.