Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Het tijdschrift Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) publiceert over het reguliere vreemdelingenrecht en over het asiel- en vluchtelingenrecht. Tevens is jurisprudentie opgenomen over onder meer nationaliteitswetgeving, de Wet Arbeid Vreemdelingen en internationale regelgeving. De uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en, indien nodig, annotaties.

JV verschijnt 16 keer per jaar op papier en digitaal via Stapp (voor Android, klik hier; voor Apple, klik hier). JV is een gezamenlijke uitgave van Sdu Uitgevers en Stichting Migratierecht Nederland. Het redactiesecretariaat is gevestigd bij Stichting Migratierecht Nederland.

De redactie van JV wordt gevormd door:

  • Mr. G.J. Dijkman, advocaat bij Pieters Advocaten te Utrecht
  • Dr. mr. A.M. Reneman, Hoofd Amsterdam Law Clinics, Universiteit van Amsterdam
  • Mr. H.B. van Gijn, rechter bij Rechtbank Amsterdam
  • Mr. J. Nouta, jurist bij directie bestuursrechtspraak Raad van State
  • Mr. S. Rafi, senior consulent asiel, Vluchtelingenwerk Nederland
  • Mr. M.A.G. Reurs, advocaat bij Everaert Advocaten te Amsterdam, voorzitter
  • Mr. C. Wesenbeek, senior jurist bij IND Procesvertegenwoordiging
  • Mr. G.E.W. Westendorp, Stichting Migratierecht Nederland, redactiesecretaris
 
Beschikt u over een uitspraak die naar uw oordeel geschikt is voor publicatie in JV, dan verzoekt de redactie u deze te sturen naar de redactiesecretaris.

De digitale databank Migratieweb bevat alle uitspraken en noten die vanaf 2003 in JV zijn gepubliceerd en een deel van de jurisprudentie die in de periode van 1998 tot 2003 in JV is gepubliceerd.

Migratie Annotatiewedstrijd

Regelmatig organiseert Stichting Migratierecht Nederland, in samenwerking met Sdu, de Migratie Annotatiewedstrijd, waarbij een prijs wordt uitgereikt aan een student die een heldere en interessante annotatie heeft geschreven bij een aan het migratierecht gerelateerde uitspraak. De prijs is bedoeld ter aanmoediging van het kritisch bestuderen van rechterlijke uitspraken op het vlak van migratie. Lees meer.