Partners

Stichting Migratierecht Nederland werkt samen met advocaten en andere professionals uit de rechtspraktijk, met wetenschappers, beleidsmakers en belangenbehartigers van migranten. Met de volgende organisaties heeft Stichting Migratierecht Nederland een structurele samenwerkingsrelatie:

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten is de beroepsorganisatie van de advocatuur in Nederland. Stichting Migratierecht Nederland is een door de Orde erkende onderwijsinstelling als bedoeld in art. 1 lid 3 Regeling vakbekwaamheid. Dit betekent dat de opleidingen van Stichting Migratierecht Nederland voldoen aan de kwaliteitseisen van de Orde en dat advocaten voor het deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen van Stichting Migratierecht Nederland PO-punten krijgen als bedoeld in art. 3 Verordening vakbekwaamheid.

Nederlandse Orde van Advocaten

 
Commissie Meijers
De Commissie Meijers is een onafhankelijke denktank die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over Europese voorstellen op het gebied van het migratierecht en het strafrecht. De commissie richt zich tot het Nederlands parlement, de Nederlandse regering, het Europees Parlement, beleidsmakers bij Europese instellingen en nationale parlementen van andere lidstaten. De nadruk ligt op mensenrechten, non-discriminatie en rechtsstatelijke waarborgen. Stichting Migratierecht Nederland is één van de organisaties die de Commissie Meijers financieel ondersteunt. Tevens is het secretariaat van de commissie gevestigd bij de Stichting Migratierecht Nederland.
 

Commissie Meijers

Sdu Uitgevers

Sdu behoort tot de top drie uitgeverijen van vakinformatie in Nederland, onder andere op het juridische vlak. Sdu en Stichting Migratierecht Nederland geven samen Jurisprudentie Vreemdelingenrecht uit.

Sdu Uitgevers 

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Het landelijk bureau van VluchtelingenWerk en Stichting Migratierecht Nederland zijn gehuisvest in hetzelfde pand en werken onder andere samen als uitgevers van Asiel & Migrantenrecht.

VluchtelingenWerk Nederland 

De Nieuwe Poort en IN Amsterdam
In 2016 startte Stichting Migratierecht Nederland, De Nieuwe Poort en IN Amsterdam (expatcenter) het project ‘Nieuwe ontmoetingen in het migratiedebat’. Het project, dat tot in 2018 loopt, is erop gericht om mensen die op verschillende manieren bij het onderwerp migratie betrokken zijn met elkaar in gesprek te brengen en, voorbij de polemiek, ervaringen en ideeën uit te wisselen. Dit gebeurt in zowel besloten bijeenkomsten als publieksbijeenkomsten.

De Nieuwe Poort en IN Amsterdam