WRV

Stichting Migratierecht Nederland (SMN) voert het secretariaat van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), waar advocaten, rechtshulpverleners, onderzoekers en andere deskundigen lid van zijn.

Word nu lid van de werkgroep en ontvang:

Toegang tot Migratieweb
Migratieweb is een 24 uur per dag toegankelijke en dagelijks geactualiseerde kennisdatabank. Migratieweb omvat de meest actuele jurisprudentie, wet- en regelgeving en beleid voorzien van handige samenvattingen en trefwoorden. Naast uitspraken met noten uit Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) en artikelen uit Asiel- & Migrantenrecht (A&MR) bevat Migratieweb een selectie van relevante parlementaire stukken, ambtsberichten, adviezen, rapporten, lezingen en praktische informatie. Door middel van attenderingsmails informeert de redactie van Migratieweb gebruikers over de nieuwste inhoud.

Naar Migratieweb

Toegang Vragendienst
Als abonnee kunt u via het vragendienstformulier of per e-mail zaakgerelateerde vragen voorleggen aan de Vragendienst. 

Korting op deelname aan bijeenkomsten of webinars van de WRV
Als lid kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de bijeenkomsten of webinars van de WRV. Hiervoor kunt u als advocaat PO-punten ontvangen. SMN is door de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur erkend als onderwijsinstelling.

Korting op deelname aan kleinschalige cursussen/webinars
Behalve de WRV-bijeenkomsten organiseert SMN kleinschalige, specialistische cursussen/webinars. WRV-leden kunnen hieraan deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Regelmatig terugkerende cursussen/webinars zijn die over vreemdelingenbewaring, gezinsmigratie, bestuursrecht en Europeesrechtelijke actualiteiten. Daarnaast zijn er cursussen/webinars waar de nieuwste ontwikkelingen aan de orde komen.

Asiel & Migrantenrecht (A&MR)
A&MR, een uitgave van SMN en VluchtelingenWerk Nederland, is een juridisch vakblad waarin ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd. A&MR richt zich in de eerste plaats op de rechtspraktijk maar biedt ook ruimte voor artikelen met een meer wetenschappelijke inslag. Het vakblad bevat jurisprudentie, achtergrondartikelen, opinies, wets- en beleidswijzigingen, een overzicht van op het vakgebied verschenen publicaties en aankondigingen van cursussen. A&MR verschijnt zeven tot tien keer per jaar.

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV)
JV, uitgegeven door Sdu Uitgevers en SMN, bevat een actueel overzicht van nationale en internationale jurisprudentie op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. In JV wordt ook jurisprudentie opgenomen over onder meer nationaliteitsrecht en de Wet arbeid vreemdelingen. De uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en worden waar nodig voorzien van annotaties door gerenommeerde annotatoren. JV verschijnt 16 keer per jaar en is ook digitaal beschikbaar op Android en Apple.