WRV

Stichting Migratierecht Nederland voert het secretariaat van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), waar ongeveer advocaten, rechtshulpverleners, onderzoekers en andere deskundigen lid van zijn.

Word nu lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en ontvang:

Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV), uitgegeven door Sdu Uitgevers en Stichting Migratierecht Nederland, bevat een actueel overzicht van nationale en internationale jurisprudentie op het gebied van asiel- en vreemdelingenrecht. In JV wordt ook jurisprudentie opgenomen over onder meer nationaliteitsrecht en de Wet arbeid vreemdelingen. De uitspraken zijn voorzien van trefwoorden en samenvattingen en worden waar nodig voorzien van annotaties door gerenommeerde annotatoren. JV verschijnt 16 keer per jaar en is ook beschikbaar als app voor Android en Apple. WRV-leden betalen minder voor een abonnement op JV dan losse abonnees.

Asiel & Migrantenrecht
Asiel & Migrantenrecht (A&MR), een uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en VluchtelingenWerk Nederland, een juridisch vakblad waarin ontwikkelingen ten aanzien van de rechtspositie van migranten worden gevolgd en becommentarieerd. A&MR richt zich in de eerste plaats op de rechtspraktijk maar biedt ook ruimte voor artikelen met een meer wetenschappelijke inslag. A&MR bevat jurisprudentie, achtergrondartikelen, opinies, wets- en beleidswijzigingen, een overzicht van op het vakgebied verschenen publicaties en aankondigingen van cursussen. A&MR verschijnt zeven tot tien keer per jaar. WRV-leden betalen minder voor een abonnement op A&MR dan losse abonnees.

Naar A&MR website

Toegang tot Migratieweb
Migratieweb is een 24 uur per dag toegankelijke en dagelijks geactualiseerde kennisdatabank. Migratieweb omvat de meest actuele jurisprudentie, wet- en regelgeving en beleid voorzien van handige samenvattingen en trefwoorden. Naast uitspraken met noten uit JV en artikelen uit A&MR bevat Migratieweb een selectie van relevante parlementaire stukken, ambtsberichten, adviezen, rapporten, lezingen en praktische informatie. Door middel van attenderingsmails informeert de redactie van Migratieweb gebruikers over de nieuwste content.

Naar Migratieweb

Toegang Vragendienst
U kunt uw zaakgerelateerde vragen op het vlak van (internationaal) migratierecht en aanverwante rechtsgebieden per e-mail voorleggen aan de bij Stichting Migratierecht Nederland werkzame juristen via vragendienst@stichtingmigratierecht.nl.

Korting op deelname aan bijeenkomsten van de WRV
Als lid kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan de bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken. Hiervoor kunt u als advocaat PO-punten ontvangen. Stichting Migratierecht Nederland is door de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de Permanente Opleiding Advocatuur erkend als onderwijsinstelling.

Korting op deelname aan kleinschalige cursussen
Behalve de WRV-bijeenkomsten organiseert Stichting Migratierecht Nederland kleinschalige, specialistische cursussen. WRV-leden kunnen hieraan deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Regelmatig terugkerende cursussen zijn die over vreemdelingenbewaring, gezinsmigratie, bestuursrecht en Europeesrechtelijke actualiteiten. Daarnaast zijn er cursussen waar de nieuwste ontwikkelingen aan de orde komen.