WRV lid worden

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Wordt u lopende het kalenderjaar lid dan wordt het verschuldigde lidmaatschapsgeld berekend naar rato van het aantal resterende maanden. Voor zover uw lidmaatschap abonnementen op tijdschriften omvat, ontvangt u alle nummers van de lopende jaargang indien u lid wordt per 1 januari.

Bent u lid van zowel de Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen, waarvan VluchtelingenWerk Nederland het secretariaat voert, als de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, waarvan Stichting Migratierecht Nederland het secretariaat voert, dan ontvangt en betaalt u slechts één abonnement op A&MR. Stichting Migratierecht Nederland verzorgt, mede namens VluchtelingenWerk Nederland, de facturatie voor dit tijdschrift.

Alle tarieven voor de lidmaatschappen zijn exclusief 21% btw. Na inschrijving ontvangt u een factuur.

Bij aanmelding volg-lidmaatschap houden we de betaalregeling van het kantoor aan.
Verplicht veld; indien geen KvK-nummer aanwezig, vult u 0 in.
Indien reeds een e-mailadres in onze administratie bekend is, wordt dit adres gebruikt t.b.v. de facturering.