Cursussen en bijeenkomsten

Stichting Migratierecht Nederland (SMN) maakt de overdracht van specialistische kennis aan advocaten en andere professionals in het vreemdelingenrecht mogelijk. Door de vele contacten met zowel praktijkjuristen als academici weet SMN de kennisbehoeften in de praktijk en de voortschrijdende inzichten uit de wetenschap bij elkaar te brengen. De programmering van de onderwijsactiviteiten wordt ook gevoed vanuit de casussen die aan de Vragendienst worden voorgelegd en de discussies in de (redacties van) A&MR en JV. 

In haar cursussen, afstandsonderwijs (live webinars, video-on-demand cursussen en hybride bijeenkomsten) en WRV-bijeenkomsten heeft SMN de ambitie om op hoog niveau kennis te verspreiden ten behoeve van de advocatuur in vreemdelingenzaken en advocaten te ondersteunen bij het op peil houden van hun kennis van dit rechtsgebied. Doel is om aan advocaten specialistische kennis over te dragen. Migratierecht is een complex vakgebied dat wordt gekenmerkt door voortdurende verandering en steeds meer wordt bepaald op Europees niveau. SMN wil vooroplopen met het ontsluiten van nieuwe ontwikkelingen in het Europese en het nationale migratierecht.

Voor een overzicht van onze cursussen, afstandsonderwijs en WRV-bijeenkomsten verwijzen wij u naar onze cursusagenda. 

Cursusagenda

Meer informatie kunt u nalezen op de pagina Informatie cursussen, bijeenkomsten en afstandsonderwijs. 

Informatie cursussen, bijeenkomsten en afstandsonderwijs

Heeft u interesse in een cursus over een onderwerp waarin wij niet voorzien? Geef dit vooral aan ons door via cursus@stichtingmigratierecht.nl.