Informatie cursussen, bijeenkomsten en afstandsonderwijs

Stichting Migratierecht Nederland is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling voor het organiseren van cursussen in het kader van het onderhoud vakbekwaamheid (PO).

Het doel van Stichting Migratierecht Nederland (SMN) is om aan advocaten en andere academisch geschoolde professionals specialistische kennis van het migratierecht boven het basisniveau over te dragen. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de advocaten en andere juridische professionals die het onderwijs volgen, de basisvaardigheden van de advocatuur en de basiskennis voor het specialisme van het migratierecht op een adequaat niveau beheersen.

SMN organiseert cursussen op locatie in verschillende vormen, bijeenkomsten van uiteenlopende aard en online afstandsonderwijs.

Cursussen
De cursussen spelen in op specifieke behoeften: werkcursussen, actualiteitencursussen en vaardigheidscursussen.

  • Werkcursussen
    In een werkcursus wordt één onderwerp diepgaand behandeld. De opzet is kleinschalig met maximaal dertig cursisten per cursus.
  • Actualiteitencursussen 
    Over belangrijke onderwerpen als vreemdelingenbewaring, gezinsmigratie en Europeesrechtelijke actualiteiten worden jaarlijks een of meerdere kleinschalige cursussen georganiseerd. Hierbij ligt de nadruk op de actuele ontwikkelingen in jurisprudentie, regelgeving en beleid.
  • Vaardigheidscursussen 
    De vaardigheidscursussen hebben als doel vaardigheden te bevorderen die specifiek gericht zijn op de juridische praktijk. Te denken valt aan interculturele communicatie, het formuleren van bezwaar- en beroepsgronden en argumentatieleer. De vaardigheidscursussen hebben een theoretische en een praktische component.

 

WRV-bijeenkomsten
SMN organiseert twee keer per jaar bijeenkomsten van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken, in juni en december. Advocaten wordt een overzicht geboden van de stand van het migratierecht en de belangrijkste actualiteiten vanuit Europees en nationaal zicht. Tevens biedt de WRV-bijeenkomst gelegenheid tot uitwisseling en informeel contact tussen de WRV-leden. Er is plaats voor ongeveer 200 deelnemers.

Andere bijeenkomsten
Naast de reguliere cursussen en WRV-bijeenkomsten organiseert SMN ook met enige regelmaat conferenties, lezingen en master classes met als doel verdieping op specifieke migratierechtelijke thema’s.

Onderwijs op locatie en op afstand
SMN biedt cursussen en bijeenkomsten op locatie aan, maar ook onderwijs op afstand, oftewel digitale cursussen. Het gaat hierbij om webinars, video-on-demandcursussen en hybride cursussen. Bij webinars is live interactie tussen docenten en deelnemers mogelijk, net zoals bij de cursussen op locatie, maar dan digitaal. Video-on-demandcursussen zijn vooraf opgenomen, hetzij als webinar, hetzij in de studio zonder deelnemers. Hybride cursussen vinden op locatie in aanwezigheid van deelnemers plaats, maar worden tegelijkertijd gestreamd waardoor ook deelnemers op afstand kunnen deelnemen.