Bestuur

Het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • mr. A.C.J. van Dooijeweert, voorzitter. Vanaf september 2021 is Adriana van Dooijeweert raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Tot aan september was zij 6 jaar voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en daarvoor was zij onder meer voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.
  • mr. M.C.M. van der Mark, algemeen bestuurslid. Monique van der Mark is advocaat bij Invictus Advocatuur in Goes. 
  • E.J.W. Nissen LLM, algemeen bestuurslid. Ellen Nissen is promovenda bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Commissie Meijers
  • prof. mr. P.R. Rodrigues, algemeen bestuurslid. Peter Rodrigues is hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden.
  • drs. A.R. Rotscheid, penningmeester. Ädwin Rotscheid is directeur Rechtsbestel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • mr. F. Ben-Saddek, algemeen bestuurslid. Fouad Ben-Saddek is advocaat bij Ben-Saddek Advocatuur. Hij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Specialistenvereniging migratierechtadvocaten, SVMA.

Het bestuur is te bereiken via het kantoor van Stichting Migratierecht Nederland, telefoon: 020 362 05 00.