Bestuur

Het bestuur van Stichting Migratierecht Nederland bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Zij worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • Mr. A. Kuijer, voorzitter. Aldo Kuijer is staatsraad bij de Raad van State. 
  • Drs. Ä.R. Rotscheid, penningmeester. Ädwin Rotscheid is directeur Rechtsbestel bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Dr. mr. B. Aarrass, algemeen bestuurslid. Bahija Aarrass is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
  • Mr. F. Ben-Saddek, algemeen bestuurslid. Fouad Ben-Saddek is advocaat bij Ben-Saddek Advocatuur. Hij maakt deel uit van het bestuur op voordracht van de Specialistenvereniging Migratierechtadvocaten (SVMA).
  • Dr. M.A.K. Klaassen, algemeen bestuurslid. Mark Klaassen is universitair docent bij het Instituut voor Immigratierecht, Universiteit Leiden.
  • Mr. M.C.M. van der Mark, algemeen bestuurslid. Monique van der Mark is advocaat bij Invictus Advocatuur in Goes. 

Het bestuur is te bereiken via het kantoor van Stichting Migratierecht Nederland, telefoon: 020 362 05 00.