Organisatie

Stichting Migratierecht Nederland is in oktober 2014 opgericht en ingeschreven onder KvK-nummer 61733407. De stichting is gevestigd aan het Surinameplein 124 te Amsterdam.

Team

Stichting Migratierecht Nederland heeft een team van juristen in dienst. Zij houden zich hoofdzakelijk bezig met het voeden van Migratieweb, de redactie van Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) en Asiel- & Migrantenrecht (A&MR), het organiseren van WRV-bijeenkomsten en cursussen/webinars en het beantwoorden van vragen die WRV-leden en abonnees met een IP-range PLUS abonnement voorleggen aan de Vragendienst. Ook de secretaris van de Commissie Meijers maakt deel uit van het team.

Bestuur

Het bestuur, onder voorzitterschap van mr. Van Dooijeweert, bestuurt Stichting Migratierecht Nederland. Drs. Rotscheid vervult de functie van penningmeester. Het bestuur heeft uit zijn midden prof. mr. Rodrigues benoemd in de bestuurscommissie, die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs dat Stichting Migratierecht Nederland aanbiedt.

Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting Migratierecht Nederland is:

  • het beschikbaar stellen van jurisprudentie en andere juridische informatie inzake de rechtspositie van migranten aan rechtshulpverleners en andere belangstellenden;
  • het opleiden en bijscholen van advocaten en andere juristen, die rechtshulp verlenen aan migranten;
  • het opkomen voor de rechten van migranten in Nederland en voor zover relevant binnen de Europese Unie;
  • en al hetgeen hiermee verband houdt, daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn.