Colofon, auteursinformatie en contactgegevens

Colofon
Asiel- & Migrantenrecht is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Migratierecht Nederland. 

Redactie   Redactieraad

prof. mr. Lieneke Slingenberg, voorzitter     
Petra Werkman LL.M., redactiesecretaris
mr. dr. Bahija Aarrass
mr. dr. Dana Baldinger
mr. Johan ten Berg
mr. dr. Karen Geertsema
prof. mr. Kees Groenendijk
mr. dr. Taco Groenewegen

mr. Annelies Hoftijzer
mr. Angelina van Kampen
mr. Edward van Kempen
mr. Stefan Kok
mr. Bram van Melle
mr. dr. Helen Oosterom-Staples           
prof. dr. Jorrit Rijpma        

mr. Stijn Smulders

prof. mr. Tesseltje de Lange, voorzitter
prof. mr. Hemme Battjes
dr. Viola Bex-Reimert
mr. Adriana van Dooijeweert

prof. mr. René de Groot
mr. Elisabeth Pietermaat

mr. Judith Pieters
prof. mr. Peter Rodrigues
prof. mr. Ben Vermeulen

 

  • ISSN: 1879-8128
  • Aanbevolen citeerwijze: A&MR 2020/0, p. 00-00.
  • Aansprakelijkheid: Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
  • Open access: Asiel&Migrantenrecht streeft naar maximale verspreiding van haar artikelen, voor zover daarmee de normale exploitatie van het blad niet wordt gehinderd. Dit betekent dat A&MR bijdraagt aan open access verspreiding van gepubliceerde artikelen. Auteurs kunnen artikelen openbaar toegankelijk maken onder de voorwaarden die u hier treft.
  • Overname: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de redactie van Asiel&Migrantenrecht en de auteur.
  • Eindredactie: Hesselink Redactie
  • Grafische vormgeving: Dimitry de Bruin
  • Druk: Veldhuis Media BV, www.veldhuismedia.nl

 

Richtlijnen voor auteurs
De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

 

Het productieschema van A&MR voor 2024 (jaargang 15) treft u onderstaand aan.

A&MR

Kopijdatum

Verschijningsdatum

1

7 november 2023

Tweede helft januari 2024

2

12 december 2023

Eind februari 2024

3

23 januari 2024

Begin april 2024

4

5 maart 2024

Halverwege mei 2024

5/6

9 april 2024

Begin juli 2024

7

21 mei 2024

Tweede helft augustus 2024

8

18 juni 2024

Begin oktober 2024

9

3 september 2024

Begin november 2024

10

8 oktober 2024

Halverwege december 2024

 

Redactiesecretaris:
pwerkman@stichtingmigratierecht.nl of A&MR@stichtingmigratierecht.nl

 

 

CONTACT
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam

Postbus 2894
1000 CW Amsterdam

T (020) 362 05 00
E A&MR@stichtingmigratierecht.nl

 

     Logo VluchtelingenWerk Nederland

 

      Logo Stichting Migratierecht Nederland