Colofon, auteursinformatie en contactgegevens

Colofon
Asiel- & Migrantenrecht is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Migratierecht Nederland. 

Redactie   Redactieraad

prof. mr. Lieneke Slingenberg, voorzitter     
mr. Meryem Sayın, redactiesecretaris
mr. dr. Bahija Aarrass
mr. dr. Dana Baldinger
mr. Johan ten Berg
mr. dr. Karen Geertsema
prof. mr. Kees Groenendijk
mr. dr. Taco Groenewegen

mr. Annelies Hoftijzer
mr. Angelina van Kampen
mr. Edward van Kempen
mr. Stefan Kok
mr. Bram van Melle
mr. dr. Helen Oosterom-Staples           
prof. dr. Jorrit Rijpma        

mr. Stijn Smulders

prof. mr. Tesseltje de Lange, voorzitter
prof. mr. Hemme Battjes
dr. Viola Bex-Reimert
mr. Adriana van Dooijeweert

prof. mr. René de Groot
mr. Elisabeth Pietermaat

mr. Judith Pieters
prof. mr. Peter Rodrigues
prof. mr. Ben Vermeulen

 

  • ISSN: 1879-8128
  • Aanbevolen citeerwijze: A&MR 2020/0, p. 00-00.
  • Aansprakelijkheid: Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
  • Open access: Asiel&Migrantenrecht streeft naar maximale verspreiding van haar artikelen, voor zover daarmee de normale exploitatie van het blad niet wordt gehinderd. Dit betekent dat A&MR bijdraagt aan open access verspreiding van gepubliceerde artikelen. Auteurs kunnen artikelen openbaar toegankelijk maken onder de voorwaarden die u hier treft.
  • Overname: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de redactie van Asiel&Migrantenrecht en de auteur.
  • Grafische vormgeving: Dimitry de Bruin
  • Druk: Veldhuis Media BV, www.veldhuismedia.nl

 

Richtlijnen voor auteurs
De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

Het productieschema van A&MR voor 2022 (jaargang 13) treft u onderstaand aan.

A&MR

Kopijdatum

Verschijningsdatum

1

9 november 2021

Halverwege januari 2022

2

4 januari 2022

Tweede helft maart 2022

3

15 februari 2022

Tweede helft april 2022

4

22 maart 2022

Eind mei 2022

5

19 april 2022

Eind juni 2022

6/7

24 mei 2022

Begin augustus 2022

8

7 juni 2022

Eind september 2022

9

30 augustus 2022

Begin november 2022

10

11 oktober 2022

Halverwege december 2022

 

Redactiesecretaris:
msayin@stichtingmigratierecht.nl of A&MR@stichtingmigratierecht.nl

 

CONTACT
Surinameplein 124
1058 GV Amsterdam

Postbus 2894
1000 CW Amsterdam

T (020) 362 05 00
E A&MR@stichtingmigratierecht.nl

 

     Logo VluchtelingenWerk Nederland

 

      Logo Stichting Migratierecht Nederland