Colofon, auteursinformatie en contactgegevens

Colofon
Asiel- & Migrantenrecht is een uitgave van VluchtelingenWerk Nederland en Stichting Migratierecht Nederland. 

Redactie   Redactieraad

prof. mr. Ashley Terlouw, voorzitter
mr. Esther Wolthuis, redactiesecretaris   
mr. dr. Dana Baldinger
mr. Johan ten Berg
mr. Angelina van Kampen
prof. mr. Kees Groenendijk
mr. dr. Taco Groenewegen
mr. Annelies Hoftijzer
mr. Edward van Kempen

mr. Stefan Kok
mr. Bram van Melle
mr. dr. Helen Oosterom-Staples        
mr. dr. Lieneke Slingenberg
mr. Stijn Smulders
mr. dr. Karen Geertsema
prof. mr. Tesseltje de Lange, voorzitter
prof. mr. Hemme Battjes
dr. Viola Bex-Reimert
prof. mr. René de Groot
mr. Judith Pieters
prof. mr. Peter Rodrigues
prof. mr. Ben Vermeulen
mr. Elisabeth Pietermaat
mr. Adriana van Dooijeweert

 

  • ISSN: 1879-8128
  • Aanbevolen citeerwijze: A&MR 2020/0, p. 00-00.
  • Aansprakelijkheid: Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
  • Open access: Asiel&Migrantenrecht streeft naar maximale verspreiding van haar artikelen, voor zover daarmee de normale exploitatie van het blad niet wordt gehinderd. Dit betekent dat A&MR bijdraagt aan open access verspreiding van gepubliceerde artikelen. Auteurs kunnen artikelen openbaar toegankelijk maken onder de voorwaarden die u hier treft.
  • Overname: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is alleen toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de redactie van Asiel&Migrantenrecht en de auteur.
  • Grafische vormgeving: Dimitry de Bruin
  • Druk: Veldhuis Media BV, www.veldhuismedia.nl

 

Richtlijnen voor auteurs
De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

Het productieschema van A&MR voor 2021 (jaargang 12) treft u onderstaand aan.

A&MR

Deadline kopij

Verschijningsdatum:

1

13 november 2020

Half januari 2021

2

29 december 2020

Begin maart 2021

3

2 februari 2021

Begin april 2021

4

2 maart 2021

Begin mei 2021

5

30 maart 2021

Begin juni 2021

6/7

11 mei 2021

Half juli 2021

8

8 juni 2021

Eind september 2021

9

24 augustus 2021

Begin november 2021

10

28 september 2021

Begin december 2021

 

Redactiesecretaris:
ewolthuis@stichtingmigratierecht.nl of A&MR@stichtingmigratierecht.nl

 

CONTACT
Surinameplein 122
1085 GV Amsterdam

Postbus 2894
1000 CW Amsterdam

T (020) 362 05 00
E A&MR@stichtingmigratierecht.nl

 

     Logo VluchtelingenWerk Nederland

 

      Logo Stichting Migratierecht Nederland