Videocursus Derdelanders uit Oekraïne: hoe nu verder?

14 jun

AANMELDEN VIDEOCURSUS

Deze videocursus is een opname van het webinar van 10 april 2024. Aan bod komen de actualiteiten t/m 10 april. Deze videocursus is te zien t/m 17 juni. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 juni 17.00 uur.

Hoe staat het nu met de derdelanders uit Oekraïne, moeten ze vertrekken of niet? Na divergerende uitspraken door verschillende rechtbanken met alle onduidelijkheid van dien, heeft de rechtbank Amsterdam op 29 maart 2024 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EU over de uitleg van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Op dezelfde dag heeft de Raad van State een ordemaatregel getroffen van een derdelander die zijn beroep ongegrond verklaard zag bij de rechtbank Utrecht en op 2 april 2024 heeft de Raad van State deze ordemaatregel omgezet naar een uitspraak op het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. In zes zaken heeft de Raad van State bij wijze van voorlopige voorziening bepaald dat gelet op de onduidelijkheid, de desbetreffende derdelanders tijdelijk bescherming blijven houden en in een persbericht werd aangegeven dat in soortgelijke zaken eenzelfde voorlopige voorziening zal worden getroffen. Op 3 april 2024 besloot de Staatssecretaris dat ondanks deze uitspraken, personen die geen toegewezen voorlopige voorziening hebben die hen onder de werking van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming plaatst, uit de opvang mogen worden gezet. Vooral voor deze mensen geldt: hoe nu verder?
 
In de videocursus geeft advocaat Marjon Ristra-Peeters uitleg over de situatie. Ze geeft tips over wat u als rechtshulpverlener kunt doen en beantwoordt de vragen van deelnemers aan het webinar. 

Docenten
Mr. M.J.M. (Marjon) Ristra-Peeters, advocaat te Amsterdam

Datum en tijd
On demand tot en met 17 juni 2024

Kosten
 € 83,51 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
 € 89,23 voor niet-WRV leden
Exclusief 21% btw, inclusief digitale reader

Doelgroep
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau***/specialisatie

Het certificaat met PO-punten wordt verstrekt na het volgen van de videocursus én correcte beantwoording van de bijbehorende toetsvragen. De toetsvragen zijn een vereiste van de NOvA en de RvR.

AANMELDEN VIDEOCURSUS