Financiele verantwoording

Voor de financiele verantwoording 2018 van Stichting Migratierecht Nederland verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2018.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat (info@stichtingmigratierecht.nl).