Jaarverslag 2019 - Jurisprudentie Vreemdelingenrecht

Het tijdschrift
Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV) bevat de belangrijkste rechterlijke uitspraken in het nationale en internationale migratierecht en aanverwante onderwerpen als het nationaliteitsrecht en de Wet arbeid vreemdelingen. Uitspraken worden voorzien van trefwoorden, een samenvatting en, waar relevant, een annotatie. JV is te lezen op papier, op Migratieweb, op www.migratierecht.nl en in een app. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) geeft JV samen met Sdu uit. Het redactiesecretariaat is ondergebracht bij SMN.

Ontwikkelingen en resultaten in 2019
In 2019 hebben twee redacteuren afscheid genomen van JV. Hemme Battjes, hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) is decaan geworden bij de VU. Hij zal wel aanblijven als vaste medewerker en zal noten blijven schrijven. Als opvolgster hebben we Tesseltje de Lange, kersverse hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit, bereid gevonden om de redactie te versterken. Nathalie van Waterschoot, senior rechter bij de Rechtbank Amsterdam heeft eveneens afscheid genomen omdat zij ondertussen op een ander rechtsgebied zit. De redactie is nog op zoek naar een opvolger/ster voor haar. Ook heeft Aniel Pahladsingh afscheid genomen als redacteur. Het vorig jaar ingezette werkproces van voorselectie van rechtbankuitspraken loopt goed. De redactiesecretaris werd tijdens zijn vakantie in oktober goed vervangen door de junior redacteuren Azar Eskandari en Esther Wolthuis. Aan het eind van het jaar is een stagiair aangenomen die de eerste helft van 2020 de nodige ondersteuning zal kunnen bieden.
In 2019 verschenen er zestien afleveringen. In totaal werden 205 uitspraken in JV gepubliceerd waarvan 83 uitspraken werden geannoteerd. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar en brengt het percentage geannoteerde uitspraken van 36 op 40%. Verder werden er 23 ingezonden uitspraken gepubliceerd, bleef het aantal gepubliceerde HvJEU-arresten gelijk en nam het aantal gepubliceerde EHRM-arresten verder af.

De redactie van JV werd in 2019 gevormd door:
• Hemme Battjes, hoogleraar Europees asielrecht, Vrije Universiteit
• Gerben Dijkman, advocaat, Pieters Advocaten Utrecht
• Aniel Pahladsingh, jurist, Raad van State
• Manfred Petsch, senior jurist, IND Procesvertegenwoordiging
• Sadhia Rafi, senior consulent, VluchtelingenWerk Nederland
• Marcel Reurs, advocaat, Everaert Advocaten Amsterdam (voorzitter)
• Nathalie van Waterschoot, senior rechter, Rechtbank Amsterdam
• Gerd Westendorp, SMN (redactiesecretaris)

Migratie Annotatiewedstrijd 2019
Afgelopen jaar heeft SMN voor het eerst de Migratie Annotatiewedstrijd georganiseerd. Met de wedstrijd wil SMN studenten stimuleren om rechtelijke uitspraken kritisch te bestuderen. De wedstrijd stond open voor alle masterstudenten die aan een Nederlandse Universiteit studeren of een buitenlandse universiteit studeerden. De annotatie mocht geschreven worden bij zowel een uitspraak van een Nederlandse rechter als bij een uitspraak van het Hof van Justitie Europa, Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Antifoltercomité.
Op 1 november 2019 was de deadline voor het inleveren van de annotatie, we ontvingen 10 annotaties. De jury, bestaande uit Peter Rodrigues (hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden), Marcel Reurs (advocaat bij Everaert Advocaten en lid van de JV-redactie) en Erna van Keken (senior rechter bestuursrecht bij de Rechtbank Noord-Holland), bestudeerde de annotaties en koos een winnaar. Daarnaast besloot de jury ook een eervolle vermelding te geven aan een van de deelnemers.
De winnaar Anna Cleuters, student aan de Vrije Universiteit en Radboud Universiteit, mocht tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV-bijeenkomst) de prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 1.000,- en een publicatie van de annotatie in de JV, in ontvangst nemen. Zij schreef een annotatie bij een uitspraak van de Raad van State over gezinshereniging. De jury prees haar annotatie vanwege het actuele en originele onderwerp en de bondigheid waarmee het geschreven was. Doorslaggevend was de manier waarop Anna Cleuters haar eigen inbreng en mening onderdeel had gemaakt van haar annotatie, aldus de jury: ‘Deze mening, die afwijkt van die van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is bovendien wetenschappelijk onderbouwd, doorwrocht kritisch, maar niet ongepast strijdbaar en geeft blijk van een neutrale en objectieve blik.’
Daarnaast ontving Irina Csender, student aan de Universiteit Utrecht, een eervolle vermelding vanwege haar annotatie bij een uitspraak van het Hof van Justitie EU over de Brexit. De jury vond haar onderwerpkeuze zeer moedig, omdat er geen sprake was van referentiemateriaal met betrekking tot het onderwerp. Ook gaf Csender volgens de jury het juridisch kader zeer compleet weer, wat de annotatie goed leesbaar maakte als zelfstandige publicatie. De annotatie van Csender is vanwege de eervolle vermelding op Migratieweb geplaatst. 

TERUG