Jaarverslag 2019 - Selectie van in 2019 bijgewoonde bijeenkomsten

Datum   Organisatie   Onderwerp
11 januari   Vrije Universiteit Amsterdam    Promotie Nadia Ismaïli: 'Belang van het kind versus belang van de staat.'
16 januari   Fischer Group Advocaten    Lezing Pim Fischer over opvang ongedocumenteerden 
24 januari   NvEr

  Bijeenkomst ‘Inside Brexit’

25-27 januari   Hohenheim   Hohenheimer Tage zum Migrationsrecht
21 maart   Ministerie van Justitie en Veiligheid    State of the Art
1 april    Universiteit van Amsterdam / Vrije Universiteit    After Brexit
14 mei   VluchtelingenWerk Nederland   Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen
16 mei   Europese Commissie   EAW mechanism and the rule of law
4 juli   Wytzia Raspe   Studiedag vreemdelingenrecht
6 september   Radboud Universiteit Nijmegen   Afscheidsrede Elspeth Guild
20 september   Vrije Universiteit Amsterdam   Inaugurele rede Betty de Hart
24 september   Vrije Universiteit Amsterdam   Promotie Younous Arbaoui: 'A Critical Frame Analysis of the Dutch Debate on Family-related Asylum Claims'
9 oktober   Radboud Universiteit   Promotie Ralph Severijs: 'In asielprocedure speelt onzekerheid grote rol voor IND-medewerkers'
10 oktober   VluchtelingenWerk Nederland   40-jarig jubileum
31 oktober   Raad van State   Middag van de Bestuursrechtspraak
12 november   VluchtelingenWerk Nederland   Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen
6 december   Radboud Universiteit Nijmegen   Symposium 10 jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland
13 december   Radboud Universiteit Nijmegen   Lezing en prijsuitreiking Hanneke Steenbergen Scriptieprijs
   

  

     

TERUG