Jaarverslag 2020 - Asiel- en Migrantenrecht

Het tijdschrift
Asiel- & Migrantenrecht (A&MR) informeert over ontwikkelingen in het nationale en internationale migratierecht en aanverwante rechtsgebieden. A&MR biedt inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk, overzichten op hoofdlijnen, reflectie en discussie. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) geven het vakblad gezamenlijk uit. Het redactiesecretariaat is gevestigd bij SMN. De eindredactie geschiedt door Linus Hesselink. Dimitry de Bruin verzorgt de grafische vormgeving en Veldhuis Media BV drukt het tijdschrift.

Ontwikkelingen en resultaten in 2020
In 2020 verschenen tien afleveringen, waarvan één dubbelnummer, met in totaal 559 pagina’s. Bijna iedere aflevering bevatte een redactioneel, een kroniek, de rubriek ‘Vraag & Antwoord’, afwisselend verzorgd door VWN en SMN, de rubriek ‘Uitspraak uitgelicht’, de overzichten Beleid, Agenda en Literatuur en een column. Verschillende schrijvers met een migratieachtergrond schreven in de columns over hun eigen ervaringen met het Nederlandse migratie- en integratiebeleid. De kronieken waren gewijd aan toelatingsgronden asiel (tweemaal), gezinshereniging, openbare orde, advisering in het asielrecht en nationaliteitsrecht. Er verschenen drie interviews, twee opiniestukken, een boekbespreking, een verslag van een verdediging van een proefschrift en een verslag van een theatervoorstelling. Voorts verschenen er 31 artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Het themanummer was gewijd aan de rol van geld in het migratierecht, getiteld ‘Geld telt’. Aflevering 9 bevatte een mini-themanummer, waarin drie sprekers van de conferentie ‘De rol van het beginsel van effectieve rechtsbescherming in het Europees migratierecht’ hun bijdrage omwerkten tot artikel.

In 2020 maakten deel uit van de redactie:

 • Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie, Radboud Universiteit Nijmegen (voorzitter)
 • Karen Geertsema, SMN en docent migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen (redactiesecretaris t/m augustus 2020, daarna redactielid)
 • Eva Berger, SMN (junior redactiesecretaris t/m april 2020)
 • Esther Wolthuis, SMN (junior redactiesecretaris april-augustus 2020, daarna redactiesecretaris)
 • Dana Baldinger, staatsraad, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
 • Johan ten Berg, senior adviseur, Directie Juridische Zaken, Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Angelina van Kampen, consulent Asiel, afdeling Expertise, VWN
 • Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie en oprichter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Taco Groenewegen, universitair docent staats- en bestuursrecht, Universiteit van Amsterdam
 • Annelies Hoftijzer, advocaat, Hamerslag & Van Haren advocaten
 • Edward van Kempen, advocaat, Pellicaan advocaten
 • Stefan Kok, docent HBO-Rechten, Hogeschool Leiden
 • Bram van Melle, advocaat, Everaert Advocaten
 • Helen Oosterom-Staples, universitair docent, Tilburg Law School, Department European and International Public Law
 • Lieneke Slingenberg, universitair hoofddocent migratierecht, Vrije Universiteit
 • Stijn Smulders, stafjurist, Rechtbank Den Bosch en rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Limburg

 

In 2020 maakten deel uit van de redactieraad:

 • Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Hemme Battjes, hoogleraar migratierecht, Vrije Universiteit
 • Willem van Bennekom, auteur, voormalig advocaat en rechter
 • Viola Bex-Reimert, universitair docent migratierecht, Rijksuniversiteit Groningen
 • René de Groot, emeritus hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht te Maastricht en hoogleraar privaatrecht Universiteit van Aruba
 • Gerrit Hoogvliet, staatsraad, Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
 • Mopje Melchers, advocaat, Melchers Advocaat
 • Judith Pieters, advocaat, Pieters Advocaten
 • Peter Rodrigues, universitair docent migratierecht, Universiteit Leiden
 • Ben Vermeulen, lid van de Raad van State

 

De redactie leest kritisch mee en stelt kwaliteit boven kwantiteit, wat er een enkele keer toe leidt dat een concept-artikel niet wordt geplaatst. De samenwerking tussen auteurs, redactie en eindredactie heeft voortdurend de aandacht en verloopt over het algemeen goed. Redactieleden dragen bij aan de kopij door zelf te schrijven en auteurs te werven. De redactieraad kwam eenmaal bijeen en besprak de inhoudelijke en zakelijke resultaten met de uitgevers, redactie en eindredactie.

TERUG