Jaarverslag 2020 - Selectie van in 2020 bijgewoonde bijeenkomsten

Datum   Organisatie   Onderwerp
27 januari   Stichting Migratierecht Nederland    Vreemdelingenrecht voor strafrechtadvocaten
16 februari   Stichting Migratierecht Nederland    Vreemdelingenrecht voor arbeidsrechtadvocaten
5 april   Stichting Migratierecht Nederland   Videocursus over migratierecht: Het Handvest van de Europese Unie
28 april   Stichting Migratierecht Nederland   Webinar Marginale gevallen van vrij verkeer: mobiele EU-burgers en hun gezinsleden
22 juni   Stichting Migratierecht Nederland   Actualiteiten amv's in het asielrecht
14 april   Radboud Universiteit   Webinar ‘COVID-19 en het vreemdelingenrecht’ 
8 oktober   Stichting Migratierecht Nederland   Webinar Nationaliteitsrecht na Tjebbes
8-9 oktober   T.M.C. Asser Instituut   Online conference migration deals and their damaging effects
22 oktober   Vrije Universiteit Amsterdam   Verdediging dissertatie Lisa-Marie Komp, ‘Border Deaths at Sea under the Right
  to Life in the European Convention on Human Rights’ 
5 november   Radboud Universiteit   Verdediging dissertatie Dario Dzananovic, ‘The Plight of the Unauthorized Stayer.
  Faith-based Organizations and Local Governments Challenge the State's Legal Monopoly’
26 november    EMN   Webinar European Migration Network: ‘Pathways to Citizenship for third-country nationals
  in The Netherlands and EU Member States’
26 november   EMN   Webinar naturalisatie in Nederland en andere lidstaten
30 november    VluchtelingenWerk Nederland    Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen
10 december    Radboud Universiteit    Lezing en prijsuitreiking Hanneke Steenbergen Scriptieprijs  
14 december   Stichting Migratierecht Nederland   Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken 

TERUG