Vragendienstformulier

Algemene opmerkingen vooraf: - Respecteer de privacy van uw cliënt. - Stuur relevante documenten zoals voornemens/beschikkingen en rechtbankuitspraken geanonimiseerd aan de Vragendienst. Vergeet niet deze bestanden/stukken, indien relevant, geanonimiseerd te sturen naar vragendienst@stichtingmigratierecht.nl. - Wees volledig, maar niet te volledig. Wij ontvangen graag informatie over de situatie van uw cliënt, maar alleen dat wat nodig is voor de beantwoording van de vraag. Stuur bijvoorbeeld geen medische dossiers mee, maar omschrijf kort wat de situatie van uw cliënt is. - Wij streven naar een reactietermijn van vijf werkdagen. Zorg dat u uw vragen tijdig opstuurt, zodat u uw antwoord op tijd kunt ontvangen. Heeft u een erg ingewikkelde vraag, houd er dan rekening mee dat de beantwoording langer kan duren. - Wij geven de voorkeur aan casusspecifieke vragen. Heeft u een vraag die niet gerelateerd is aan een specifieke casus, dan kan het zijn dat wij deze vraag, omwille van tijdsdruk bij de Vragendienst, niet beantwoorden.
Als u geen WRV-lid bent maar toch gebruik wilt maken van de Vragendienst dan kunt u een Migratierechtstrippenkaart aanschaffen/gebruiken. Zie hiervoor https://www.stichtingmigratierecht.nl/migratierecht-strippenkaart
Wat is de nationaliteit van uw cliënt en, indien van toepassing, van de gezinsleden?
Wat is de juridische status van uw cliënt en, indien van toepassing, van de gezinsleden? (Bijvoorbeeld: mijn cliënt had een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd, maar deze is ingetrokken.)
In welke juridische fase wendt u zich tot de Vragendienst? Is er al een voornemen / besluit / rechtbankuitspraak? Vergeet niet deze bestanden/stukken, indien relevant, geanonimiseerd te sturen naar vragendienst@stichtingmigratierecht.nl. Wat voor soort aanvraag heeft u ingediend? (Bijvoorbeeld: 8 EVRM, Chavez, naturalisatie)
Wat is er aan de hand? Vermeld ook relevante achtergrondinformatie (familierelaties, persoonlijke omstandigheden van uw cliënt, bewijsmiddelen, verlening, verlenging, intrekkingsdata, enzovoorts). Indien van toepassing: op welke wettelijke bepaling is de beslissing van de IND gebaseerd?
Omschrijf, indien van toepassing, mogelijke oplossingen waar u zelf al over heeft nagedacht.
Omschrijf in een aantal zinnen zo concreet mogelijk uw vraag.