Jaarverslag 2019 - Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) bevordert de uitwisseling van kennis en informatie tussen advocaten, wetenschappers en andere deskundigen op het terrein van het vreemdelingenrecht. Stichting Migratierecht Nederland (SMN) voert het secretariaat van de WRV. In 2019 waren 459 advocaten, rechtshulpverleners, onderzoekers en andere deskundigen lid. Het lidmaatschap geeft toegang tot onze online kennisdatabank Migratieweb en de Vragendienst. Tevens ontvangen leden de tijdschriften Jurisprudentie Vreemdelingenrecht en Asiel- & Migrantenrecht. Leden kunnen tegen gereduceerd tarief deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen

Het volgen van de ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht door lidmaatschap van de WRV is een deskundigheidseis die de Raad voor Rechtsbijstand stelt aan de inschrijving voor de specialisaties vreemdelingenrecht, vreemdelingenpiket en vreemdelingenbewaring.

TERUG