Jaarverslag 2021 - Inleiding

Ook in 2021 bepaalde de coronapandemie voor een groot deel de manier van werken. Al onze bijeenkomsten waren online of hybride (1x). Hoewel we het vanzelfsprekende contact op locatie(s) missen, hebben we ook gemerkt dat online werken en cursussen organiseren efficiency-voordelen kent, zowel voor onze doelgroep en partners als voor onszelf. We hopen daarom in 2022 tot een goede mix van bijeenkomsten op locatie en online te komen. 

Met betrekking tot de stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand stemt het nieuwe regeerakkoord hoopvol. Er is aandacht voor het versterken van de democratische rechtsorde en men wil de toegang tot het recht vergroten door griffierechten te verlagen en de sociale advocatuur te versterken. Deze voornemens raken de stichting niet rechtstreeks maar wij zijn blij met deze positieverbetering voor de sociale advocatuur. 

Afgelopen jaar verschenen ook het artikel en het zwartboek ‘ongezien onrecht in het vreemdelingenrecht’ van de hand van een aantal gerenommeerde wetenschappers en advocaten in het migratierecht. In deze publicatie wordt een parallel getrokken tussen de ‘toeslagenaffaire’ en het vreemdelingenrecht. Het vreemdelingenrecht reguleert het recht op verblijf in Nederland. Vanaf binnenkomst in Nederland tot en met naturalisatie wantrouwt de overheid de migrant en is er slechts beperkte rechterlijke controle op die wantrouwende overheid. In vreemdelingenzaken leidt dit tot onrecht en dat onrecht wordt onvoldoende gezien. 
Naar aanleiding hiervan is op verschillende plekken een bredere discussie gestart. SMN volgt deze discussie op de voet en faciliteert deze waar mogelijk. 

Al met al was het een bewogen jaar met een aantal ontwikkelingen die hopelijk positief uitpakken voor de sociale advocatuur. 

TERUG